Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Andreas Clemmensen - villaen

Andreas Clemmensen (1872-1928) var én af sin samtids førende arkitekter, hvad hans mange både private og offentlige bygninger rundt om i landet vidner om. Han gik på kunstakademiet i årene 1867-75 og rejste i Italien, Frankrig, England og Holland i årene 1880-83.

Specielt rejserne til Italien prægede hans arkitektursyn i de første år af hans karriere. I 1890erne fandt han sit eget arkitektoniske udtryk præget af enkelhed og homogenitet og med en udpræget sans for proportioner og helhed ofte med klassiske stilelementer indarbejdet.

Sit gennembrud fik han med 'Palæstilen', der dominerede dansk arkitektur i årene 1890-1910, og som Andreas Clemmensen var én af de første til at praktisere. Palæstilens huse har pudsede facader, og i facadedekorationerne sammensættes elementer fra Barok og Klassicisme. Også brugen af sortglaserede tage, attika, medaljoner og kvaderpuds på hjørnerne er karakteristisk for palæstilens byggerier. Som sådan er Færchvillaen i Holstebro, sammen med Statens Serum Institut i København, typiske eksempler på Andreas Clemmensens beherskelse af denne særlige danske stil.

Blandt Andreas Clemmensens andre kendte byggerier er Paladsteatret i København, Glückborgernes Kapel i Roskilde Domkirke, Oehlenschlægersgades Skole i København, Bispebjerg Kirkegårds bygninger, Julemærkets Børnehjem ved Svendborg, Vodskov Åndssvageanstalt samt flere villaer og beboelsesejendomme i København og det øvrige land.

En anden linje i Andreas Clemmensens værk udgør kirkebyggeriet, der overvejende er romansk inspireret. Blandt hans hovedværker her er Immanuelskirken, Blågårds Kirke og Mariakirken alle i København.

Andreas Clemmensen var en aktiv del af kunstnermiljøet omkring århundredeskiftet og arbejdede sammen med bl.a. Thorvald Bindesbøll, Niels Larsen Stevns samt Niels og Joakim Skovgaard. Sammen med billedhuggeren Anders Bundgaard udformede han Gefionspringvandet (1907) ved Langelinie i København.
Andreas Clemmensen (1872-1928) malet af L.A.Ring 1920