Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Hanne Kjærholm - tilbygninger

Hanne Kjærholm blev født den 24. maj 1930 i Hjørring. I 1953 blev hun gift med møbelarkitekt Poul Kjærholm. Hun var uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i København i 1956 og åbnede egen tegnestue i 1958, som hun drev uden assistenter frem til sin død i 2009.

Hanne Kjærholms produktion er lille, men bemærkelsesværdig. Meget bevidst valgte hun et moderne formsprog med udgangspunkt i traditionen. I 1962 tegnede hun parrets hus ved kysten i Rungsted, der i dag regnes for et hovedværk i dansk arkitektur. Et enkelt, modernistisk hus i traditionen fra Mies van der Rohe. Huset er stramt, symmetrisk og konstruktivt klart i sin moderne klassicisme, hvor arkitektur og møbleringen med Poul Kjærholms møbler udgør et hele.

I 1976 vandt hun konkurrencen om et museumskompleks i Holstebro. Det er et pavillonagtigt byggeri, der er integreret i en eksisterende park omkring en villa, opført 1906 af Andreas Clemmensen til tobaksfabrikant Søren Færch, og som nu rummer hovedindgangen til komplekset.

Holstebro Kunstmuseum blev indviet den 11. maj 1981. I 1991 fulgte indvielsen af Holstebro Museum, der kun i enkelte detaljer adskiller sig fra kunstmuseumsdelen. Hanne Kjærholm arbejdede fra 2005 med planerne til en ny fløj til kunstmuseet, som hun nåede at afslutte inden sin død. I Færchfløjen, der blev indviet den 26. februar 2011, kombineres grundelementerne på nye måder og motiver fra 1981-bygningen er videreudviklet, så udvidelsen får sin egen særlige karakter. Huset ved kysten i Rungsted og musumsbyggeriet i Holstebro er hendes vigtigste værker.

Et gennemgående træk ved Hanne Kjærholms arkitektur er en fornem tolkning af dagslysets spil og rumskabende kvaliteter. Hun tegnede alle dele af bygningerne selv, så bygninger og inventar udgør en harmonisk helhed. Hendes bygninger er velproportionerede og kendetegnet ved en enkelhed både mht. arkitektur og materialevalg, der viser, at Hanne Kjærholm ikke kun hentede sin inspiration fra den internationale modernisme, men også fra japansk arkitektur og den bagvedliggende filosofi.

Det afspejles meget poetisk i et sommerhusbyggeri på Læsø, 1985-87, der er gennemsyret af et afklaret livssyn, såvel som i de senere projekter: forslag til et kunstmuseum i Sønderho på Fanø 1988, Filosofgangen i Odense 1993-94, indretning af café, garderobe m.m. i Kunstindustrimuseet 1992-95 samt renovering og ombygning af etagebyhuset Løvenborg i 2002. Hertil kommer en række ferieboliger og helårshuse i Danmark og Spanien. I alt er det med årene blevet til 20 byggerier. Hanne Kjærholm stod desuden for en lang række udstillingsarrangementer, bl.a. de retrospektive udstillinger for Poul Kjærholm på Louisiana og senere i Japan.

Hanne Kjærholm var på flere måder med til at nedbryde barrierer for kvindelige arkitekter. Som én af få kvinder havde hun egen tegnestue og virkede som udøvende arkitekt. Hun havde desuden en lang karriere bag sig som underviser på Arkitektskolen. En karriere der kulminerede, da hun i 1989 blev den første kvindelige professor i bygningskunst. I den egenskab betonede Hanne Kjærholm arbejdsmetoden og ansvarligheden og vægtede ikke en bestemt filosofi. Hun tilstræbte en ligelig kønsfordeling blandt lærerne og kæmpede for, at kvindelige arkitekter skulle bruges mere. Hun deltog i flere internationale kongresser for kvindelige arkitekter, bl.a. i Iran.

Hanne Kjærholm - ciriculum vita

Hanne Kjærholm - bygninger og udstillinger
Hanne Kjærholm 1930-2009