Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2001

 

3. januar 2001 kl. 19:30 Kopi af Cezanne I

I modsætning til impressionisterne finder vi knapt nok nogen angivelse af 'dette øjeblik' eller 'dette sekund' i hans værk. Det følges fra ungdomsbilledernes konfliktfyldte fantasiarbejder til det sublime manddomsværk, hvor vi løftes op i en renere og friere skønhedsverden end den menneskelige. Med baggrund i den nyeste forskning søges det godtgjort, at der inden i den gamle kunstner, den klassiske formalist, stadig var det samme sind, som i ungdommens billeder skreg sine konflikter ud. Over to foredragsaftner følger vi Cezannes liv og værk sammen med kunsthistorikeren Søren Elbak i serien "Det moderne gennembrud i malerkunsten" i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Tilbage