Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2004

14. januar 2004 kl. 19:30 Næbdyret og hr. Ingenting

Onsdag den 14. januar kl. 19.30 indleder Holstebro Kunstmuseum forårets fordragssæson med et foredrag med den spændende og kontroversielle historiker og kunsthistoriker Leo Tandrup.

Leo Tandrup udgav sidste år bogen ”Værdier på spil i moderne danske kunstværker” med un-dertitlen ”Næbdyret og Hr. Ingenting”. I bogen gennemgår han 37 nulevende danske kunstne-res værker. Han er ikke særligt interesseret i æstetikken, formerne og farverne – han er langt mere interesseret i kunstnernes livssyn, som det viser sig i kunsten.

I bogen, der danner udgangspunkt for foredraget, gør Leo Tandrup sig til talsmand for det synspunkt, at meget af den moderne kunst er banal, kedsommelig og uden mening og dybde. Kunstnerne har gjort tilfældighederne til gud og konsekvensen heraf er at en meget stor del af kunstelitens frembringelser er blevet udspekuleret elitære, ligegyldige og ofte nihilistiske.

Leo Tandrups kritik af samtidskunsten tager udgangspunkt i renæssancen, som han ser som et toppunkt i både den samfundsmæssige og kunsthistoriske udvikling. I modsætning til vor tids splittede og banale kultur repræsentere renæssancen for Leo Tandrup en helhedssøgende kultur, hvor kunsten havde en etisk dimension. Særligt Michelangelo har op-taget Leo Tandrup,

Der er lagt op til en spændende aften, med én af den danske kunstverdens mest kontroversielle og provokerende debattører.

Foredraget, der afvikles i samarbejde med Folkeuniversitetet, er det andet i Holstebro Kunst-museums foredragsrække ”Kunsten til debat”, der startede med professor David Favrholdts fo-redrag ”Hvad er kunst?”. Foredraget finder sted onsdag den 14. januar kl. 19.30 på museet. Der er gratis adgang hvis man har årskort til Holstebro Kunstmuseum – ellers er entreen 50 kr.
Tilbage