Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag - fredag kl. 12-16
Weekend kl. 11-17
Mandag (ikke helligdage) Lukket
   

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2006

8. november 2006 kl.19:30 Syn og sans

Sanserne knytter os til verden – og synet er den vigtigste af vores sanser.

Onsdag den 8. november kl. 19.30 er der igen foredrag på Holstebro Kunstmuseum. Her vil lek-tor på Københavns Universitets institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab Bent Fausing fortælle om den særstilling synet indtager blandt vores 5 sanser.

Vi ser uden at tænke over, at vi ser. Vi ser bare. Det går helt af sig selv. Men hvad kommer ind – og hvad slippes ud? Det er et af de spørgsmål, der interesserer Bent Fausing. Han er særligt optaget af øjet, fordi det er den af vore 5 sanser, der modtager langt de fleste sanseindtryk. Langt over 70% af de informationer, som vores hjerne modtager om omverdenen, kommer via synet, der dermed indtager en særstatus blandt sanserne.

Synets særstatus har betydet, at det altid har fascineret mennesket – det har været et centralt begreb myter og i religioner samt et vigtigt motiv for kunstnerne. Og i dag, hvor de billedbårne medier dominerer vores kultur, er synet mere betydningsfuldt end nogensinde. Det er den sans, som TV-, reklame- og underholdningsbranchen benytter sig af for at få adgang til vores bevidsthed.

Bent Fausing har et omfattende forfatterskab bag sig. Blandt hans vigtigste bøger er ”Synet som sans”, 1995, ”Drømmebilleder” (1993) og ”Bevægede billeder” (1999). Senest (2002) har han udgivet bogen ”Ansigt til ansigt”, der er en analyse af ansigtet som symbol på menneskets personlighed sammenholdt med ansigtet som udtryksmiddel i de visuelle medier.

Foredraget med Bent Fausing er det andet i Holstebro Kunstmuseums foredragsrække om synet. Den 25. oktober holdt psykologen Anders Gade et velbesøgt foredrag om synet og hjernen, og den 25. november vil lektor Frank Bason fortælle om solens lys, der er forudsætningen for at vi overhovedet kan se.

Foredraget finder sted onsdag den 8 november kl. 19.30. Det koster 50 kr. at overvære foredra-get. I pausen er der mulighed for at købe en kop kaffe i museets café.
Tilbage