Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag - fredag kl. 12-16
Weekend kl. 11-17
Mandag (ikke helligdage) Lukket
   

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2006

22. november 2006 kl. 19:30 Syn og lys

Sammenhængen mellem lys og vores øjne er emnet emne for foredrag på Holstebro Kunstmuseum

Det 3. og sidste foredrag i Holstebro Kunstmuseums foredragsrække om synssansen, vil man kunne høre – og se – onsdag den 22. november kl. 19.30. Her vil lektor ph.d. Frank Bason fra Silkeborg fortælle om sammenhængen mellem solens lys og vores øjne.

Vi kan kun se, fordi der er lys, og fordi vi har øjne. Vores øjne er enestående lysdetektorer, der er perfekt tilpassede til at opfange og registrere solens lys. Det er det lys, der er forudsætningen for at vi kan se, og dermed orientere os i verdenen. Solens lys, vores øjne og hjernen indgår i et kompliceret samspil, og det er dette komplekse system, der er emnet for Lektor Frank Basons foredrag.

Det lys, som vores øjne kan registrere er kun en lille del af den stråling, solen udsender. Solens lys består af et bredt spektrum og indeholder også ultraviolet- og infrarødt lys. Frank Bason vil, ved hjælp af enkle men virkningsfulde forsøg, demonstrere forskellen på ultraviolet, synligt og infrarødt lys. Og han vil for-tælle om solens lys, andre lyskilder, lysets farver og dets egenskaber.

Endelig vil han også komme ind på lyset i kunsten, og bl.a. fortælle hvad der ligger bag de enestående lysforhold på Skagen, der inspirerede Anna Ancher og P.S. Krøyer.

Frank Bason har beskæftiget sig med lys og indsamling af lysdata i over 25 år. Han driver firmaet Soldata Instruments i Silkeborg, der fremstiller instrumenter som bruges til videnskabelig måling af lys. Han har virket som konsulent i spørgsmål om lys og solenergi siden 1970’erne. Og for tiden sejler en række af hans instrumenter med Galatea 3-ekspeditionen, hvor de registrerer solindstrålingen på hele ekspedi-tionens rute.

Foredraget med Frank Bason er det 3. og sidste i Holstebro Kunstmuseums foredragsrække om synet. Det finder sted onsdag den 22. november kl. 19.30. Det koster 50 kr. at overvære foredraget. I pausen er der mulighed for at købe en kop kaffe i museets café.
Tilbage