Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2009

11. november 2009 kl. 19:30 Det Barokke Rom

Rom er én af Europas mest spændende byer. Den har en lang historie og har altid tiltrukket danskere – lige fra 1800-tallets kunstnere med H.C. Andersen i spidsen til vor tids turister. Nu kan man komme til Rom med Holstebro Kunstmuseum, der har arrangeret en foredragsrække om barokkens Rom. Første foredrag kan man høre onsdag den 11. november.

For mange er Rom det samme som antikkens Forum Romanum og Colosseum. Men Rom er meget mere end det. Det moderne Rom med Peterskirken, Den spanske Trappe, Piazza Navo-na og de mange kirker, blev grundlagt i løbet af 1600-tallet af barokkens store bygmestre og kunstnere.

Og det er er netop barokkens Rom, man kan komme til at blive meget klogere på, når tidligere højskole- og gymnasielærer i Skive Stephen Mønsted i fem foredrag vinteren igennem fortæller om barokkens Rom på Holstebro Kunstmuseum.

Stephen Mønsted kender Rom som sin egen bukselomme. Han har besøgt byen et utal af gange, og han har specielt interesseret sig for det barokke Rom. Hvor mange anser barokken for at være overlæsset, tom og grim, ser Stephen Mønsted barokken som en spændende periode, der har mange fællestræk med vores egen tid.

Det at verden er lutter overflade og kosmetik, og at iscenesættelsen derfor kommer til at være det vigtigste udtryk, er fælles for barokken og vor tid. I Rom ser man det overalt – på Byens pladser som Den spanske Trappe og Piazza Navona og i byens kirker, med skulpturen ”Den hellige Teresas henrykkelse” i kirken Santa Maria della Vittoria som et af de absolutte højde-punkter. På samme måde er iscenesættelsen – særligt selviscenesættelsen – et gennemgåen-de træk ved vores egen kultur.

Så selvom Stephen Mønsteds foredrag handler om barokkens Rom, giver de altså også en ind-gang til forståelse af moderniteten og vores egen tid.

Stephen Mønsted holder i alt 5 foredrag om barokkens Rom. Det første finder sted onsdag den 11. november. Her fortæller han med udgangspunkt i kvarteret om Piazza del Popolo og Den spanske Trappe om det barokke byrum.

Senere følger foredrag om Peterskirken og Peterspladsen, Vandkunstværker i Tivoli og Rom samt de store illusionsnumre i kirkerne Sant’Ignazio og Gesù og på Piazza Navona. Foredragsrækken slutter af med et foredrag med en introduktion til moderne Romersk kultur og mad.

Foredragrækken om det barokke Rom er oplæg til en rejse til Rom, som Holstebro Kunstmuse-um arrangerer sammen med Stephen Mønsted i påsken 2010. Her besøges de steder Stephen Mønsted fortæller om.

Fakta om Rom
Rom er Italiens største by med godt 2,7 millioner indbyggere. Den blev grundlagt i det 7. år-hundrede før Kristi fødsel, og var omkring år 0 den vestlige verdens vigtigste, rigeste og største by.

Vatikanstaten, der ligger midt i Rom som en selvstændig stat, er centrum for den katolske ver-den. Peterskirken er den katolske kirkes helligste sted, og kirkens centrale alter ligger efter overleveringen på det sted, hvor apostlen Peter blev korsfæstet i år 64.

Store dele af det antikke Rom – f.eks. Forum Romanum og Coluseum – kan stadig ses. Men man studerer antikken ligeså godt i Athen. Rom er til gengæld ét af de få steder i Europa, hvor barokkens byplan og bygninger er bevaret næsten intakt. Det skyldes bl.a., at byen kom næsten uskadt gennem 2. verdenskrig.

Stephen Mønsted har tidligere været lærer på Krabbesholm Højskole i Skive og på Skive Gym-nasium. Han er kommet i Rom gennem mange år og har et indgående kendskab til byen og dens historie. Han siger om barokkens Rom: ”Barokken er nok ren illusion – men kedelig er den ikke”.

Fakta om foredraget
Tid: Onsdag den 11. november kl. 19.30
Sted: Holstebro Kunstmuseum, Museumsvej 2, 7500 Holstebro
Arrangør: Holstebro Kunstmuseum i samarbejde med Holstebro Folkeuniversitet.
Entre: 50 kr.

Tilbage