Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2009

25. november 2009 kl. 19:30 Det barokke Rom II

Peters Kirken i Rom er et fascinerende bygningsværk. Den er verdens største kirke, og er efter sigende bygget der, hvor apostlen Peter blev korsfæstet og begravet. Når man dertil lægger en overdådig arkitektur og en indretning med mange smukke og betydelige kunstværker, er der stof til mange gode fortællinger i kirken.

Nogle af dem vil man kunne høre onsdag den 25. november, når Rom-kenderen Stephen Mønsted fortæller om Peters Kirken og Peters Pladsen. Det er det andet foredrag i den foredragsrække om det barokke Rom, som Holstebro Kunstmuseum har arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Byggeriet af Peters Kirken blev påbegyndt i 1506 og strakte sig over mere end 100 år, og invol-verede flere arkitekter og kunstnere. I 1626 kunne kirken endelig indvies, og siden har den væ-ret centrum for den katolske kirke.

Kirkens interiør er præget af arkitekten og kunstneren Bernini, der også har sat sit præg på mange af Roms øvrige barokkirker. Det er ham, der har udført den enorme bronzebaldakin over højalteret og de vældige kolonnader på Peters Pladsen foran kirken.

Mange anser barokken for at være overlæsset, hul og grim. Men den er samtidigt fascinerende, fordi den rummer mange symboler og fortællinger. Og så har barokken og vores moderne ver-den mindst én ting tilfælles, nemlig iscenesættelsen. Så selvom Stephen Mønsteds foredrag handler om barokkens Rom, giver de altså også en indgang til forståelse af moderniteten og vores egen tid.

Foredraget om Peters Kirken er det andet i den foredragsrække om barokkens Rom, som Ste-phen Mønsted holder i efteråret 2009 og foråret 2010. Senere følger foredrag om vandkunst-værker i Tivoli og Rom samt om Roms jesuiterkirker. Foredragsrækken slutter af med en intro-duktion til moderne romersk kultur og mad.

Foredragsrækken er et oplæg til en rejse til Rom, som Holstebro Kunstmuseum arrangerer sammen med Stephen Mønsted i påsken 2010. Her besøges de steder Stephen Mønsted for-tæller om.

Fakta om Peterskirken
Den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen boede og arbejdede i Rom i perioden 1796-1838 Han udførte i 1823-31 et gravmæle over pave Pius den 7., som er opstillet i Peters Kirken. Thorvaldsen er den eneste ikke katolske kunstner, der har en udsmykning stående i kirken.

Det kendteste kunstværk i Peters Kirken er utvivlsomt Micheangelos ”Pieta” – marmorskulptu-ren, der viser Jomfru Maria, der sidder med Jesu afsjælede legeme, efter korsnedtagelsen.

Den første Peters Kirke blev påbegyndt af kejser Konstantin i 324. Men kirken blev plyndret af flere omgange og forfaldt efterhånden. Men da Julius II blev pave i 1503 blev det besluttet, at opføre en ny Peters Kirke.

Fakta om foredraget
Tid: Onsdag den 25. november kl. 19.30.
Sted: Holstebro Kunstmuseum, museumsvej 2, 7500 Holstebro
Entre: 50 kr.

Tilbage