Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag - fredag kl. 12-16
Weekend kl. 11-17
Mandag (ikke helligdage) Lukket
   

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2011

16. marts 2011 kl. 19:30 At gøre verden til et kunstværk

Historisk er romantikken en kunstnerisk og kulturel bevægelse, der i slutningen af 1700-tallet begynder som en tysk affære, men efterhånden breder sig og bliver en del af den globale sfære.

I foredraget vil idehistoriker Ole Morsing, afdeling for Idehistorie på Århus Universitet fortælle hvorfor romantikken opstår, og om den fortsat lever. Men først og fremmest vil Ole Morsing forsøge at besvare en række spørgsmål: Er romantikken en følelsesladet, selvtilstrækkelig indadvendthed, en reaktion mod sekulariseringens rationalisering? Er romantikken en kritik af himlen til fordel for en kærlighed til jorden eller omvendt?

Er den kunstneriske blomstring, som romantikken medfører, et udtryk for det religiøse med æstetiske midler? Er romantikken indbegrebet af overgangen fra en politisk til en æstetisk revolution? En politisk afmagt der fører til poetisk skønhed? Er det romantikkens skyld at mange efterfølgende går fra at være digtere til at blive soldater, og er begrundelsen henvisningen til folket og det folkelige? Er romantikken menneskets sidste forsøg på at flyve højt i en søgen efter identitet og tilsvarende falde dybt i nihilismens afgrund?

Spørgsmålene er mange og svarene måske også mangfoldige, når bevægelsen er fra romantikken i 1790’erne med afsæt i Herder, Schiller og Novalis og frem til det romantiske i forskellige nyere former, som vil blive belyst ved hjælp af tanker fra bl.a. Kierkegaard, Nietzsche, Thomas Mann, studenteroprøret i 1968 og postmoderne tænkere.
Tilbage