Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2014

Henrik Menné: TL90. 2014. Foto: Holstebro Kunstmuseum. Henrik Menné: TL90. 2014. Foto: Holstebro Kunstmuseum.

6. august 2014 kl. 14 Omvisning i
MASKINE!

 
Kunstformidler Peter Haarby viser om i udstillingen MASKINE! med værker af 7 kunstnere, der fortolker maskinen og maskinbegrebet på deres egne, originale måder. 

En maskine, der skaber skulpturer i hvid trælim. Og en anordning, der producerer billeder ved hjælp af kunstnersved. Det er nogle af de kunstværker, man kan møde på Holstebro Kunstmuseums sommerudstilling ”MASKINE!”, der åbnede i lørdags.  

Lyder det underligt? Hvis ja, så kan man få løftet lidt af sløret for, hvad det handler om på omvisningen. Her vil museets kunstformidler Peter Haarby fortælle om værkerne og om hvordan udstillingens seks samtidskunstnere bruger maskinen både helt konkret og som inspiration i deres kunst. 
 
Lige siden Leonardo da Vinci konstruerede sine berømte maskiner, har kunstnerne været fascineret af det maskinelle. Og med industrialiseringen i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, fik maskinen en central plads i billedkunsten. 
 
I dag fascinerer maskinen stadig kunstnerne. Og med de nye tekniske muligheder som vores digitale og postindustrielle samfund byder på, har kunstnerne fået helt nye muligheder for at bygge maskiner og tænke maskinen som begreb. Det er det udstillingen ’MASKINE!’ viser, og som man kan høre mere om på omvisningen på onsdag. 
 
Udstillingen viser værker af syv kunstnere – seks samtidskunstnere samt Franciska Clausen (1899-1986), der  arbejdede i Paris i tiden lige efter 1. ste Verdenskrig, hvor maskinen og det maskinelle optog kunstnerne. Hendes ikoniske værk ’Skruen’ (1926) etablerer i udstillingen forbindelsen mellem fortiden og samtiden.  
 
De seks samtidskunstnere fortolker alle maskinen og maskinbegrebet på deres egne, originale måder. De fleste har produceret værker specielt til udstillingen. Kunstnerne er Henrik Menné (f. 1973), Troels Sandegaard (f. 1979), Pernille With Madsen (f. 1972), Kristoffer Hultenberg (f. 1971), Jørgen Michaelsen (f. 1961) og Uffe Isolotto (f. 1976). 
 
Tilbage