Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Museets historie

I 1950erne oplevede Holstebro stagnation. I 1960erne vendte udviklingen. Indbyggertallet voksede og virksomheder og uddannelsesinstitutioner flyttede til byen. Med borgmester Kaj K. Nielsen og kommunaldirektør Jens Johansen i spidsen blev udviklingspolitik for byen formuleret, der skulle gøre byen langt mere attraktiv at bo i. Ét af satsningsområderne blev kulturen - og blandt initiativerne i disse år var bygningen af Musikteatret Holstebro-Hallen, Odin-teatrets tilknytning til Holstebro, en musikskole og ansættelsen af en stadskomponist samt Holstebro Kunstmuseum (besluttet i 1965). 

I 1965 indledte kommunen desuden et samarbejde med Statens Kunstfond. Fondet var blevet stiftet i 1964 med det formål at overvinde den såkaldte kulturkløft bl.a. ved at finansiere kunstneriske udsmykninger i provinsen. Holstebro Kommune blev modelkommune for fondets virke og i fondets første 3-års periode, brugte fondets udsmykningsudvalg 1/3 af alle sine midler i Holstebro. I de fleste tilfælde var medfinansieringen 50%.

I forbindelse med samarbejdets start foreslog Statens Kunstfond, at kommunen ansatte en kunstnerisk konsulent. Det blev forfatteren og kunsthistorikeren Poul Vad. Det var ham, der foreslog købet af Alberto Giacomettis skulptur "Kvinde på kærre", der blev afsløret den 10. marts 1966. Denne erhvervelse var støttet af Ny Carlsbergfondet. Siden fulgte en række markante udsmykninger af bl.a. Astrid Noack, Albert Mertz, Henry Heerup og Gutte Eriksen med støtte fra Statens Kunstfond.

Den 5. maj 1967 blev Holstebro Kunstmuseum åbnet i tobaksfabrikant Rasmus Færchs villa, som kommunen året i forvejen havde erhvervet med henblik på at indrette kunstmuseum.

Det var Poul Vad, der formulerede museets indsamlingspolitik. Museet skulle rumme en samling dansk kunst og kunsthåndværk fra omkring 1930 og frem, med få kunstnere der til gengæld skulle være fyldigt og retrospektivt repræsenteret. Flere af de kunstnere, der lavede udsmykninger til byen blev også repræsenteret i museet. Dertil kom en samling udenlandsk grafik med internationalt store navne. Og endeligt en samling traditionel afrikansk kunst. Med andre ord en samling med nationale, internationale og globale rødder, der afspejlede modernismen i al sin bredde. Denne indsamlingspolitik er siden blevet videreført og udbygget. 

I 1976 afholdtes en arkitektkonkurrence om et museumskompleks i forbindelse med Færch-villaen, der skulle rumme både Holstebro Kunstmuseum og byens kulturhistoriske museum, Holstebro Museum. Konkurrencen blev vundet af arkitekt Hanne Kjærholm. Kunstmuseumsfløjen blev indviet i 1981. I 1992 blev Holstebro Museums bygning indviet. 

I 2009 indledtes byggeriet af Færchfløjen, en 1.200 m2 stor udvidelse til især særudstillinger finansieret af Færchfondet. Færchfløjen indviedes 26. februar 2011.