Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Pressemeddelelser 2015

Kasper Hesselbjerg - Øer i min kalender


Download pressebilleder i høj opløsning her

Lørdag den 12. september åbner Holstebro Kunstmuseum udstillingen Øer i min kalender, der viser værker af Kasper Hesselbjerg. Udstillingen vises frem til den 13. december. 
 
Kasper Hesselbjerg (f. 1985) afsøger i sin kunstneriske praksis de mange flydende overgange mellem virkelighed, drøm og forestillingsverden. Udstillingen Øer i min kalender er fuld af idémæssige konstruktioner, skæve iagttagelser og humoristiske paradokser, men rummer tillige store spørgsmål vedrørende betydningsdannelsens grundmekanismer. Herunder ikke mindst hvordan vi fortolker ting og tegn som naturlige eller kunstigt skabte.  
 
Det er som bekendt et grundvilkår for menneskelig fortolkningsaktivitet, at vi tager 'noget' som tegn på 'noget andet'. Hesselbjerg har derfor også en forkærlighed for visuelle og skulpturelle genstande med dobbeltbetydninger eller iboende forvandlingspotentialer, som befinder sig på tærsklen mellem bogstaveligheden og merbetydningens to ekstreme poler. 
 
Eksempler på dette er en række figurplakater med hybride motiver: morgenmadsprodukter formet som alfabetet; en mopshund iklædt et skræddersyet hvalroskostume; en USB-stick camoufleret som sushi. I udstillingen finder man også en skulptur af en tigermaske, der på samme tid fungerer som et stykke arkitektur eller en skalamodel af en imaginær lejlighed, hvori tanken og fortællingerne kan vandre frit. 
 
Udstillingens temaer henter ressourcer mange steder fra, heriblandt sprogvidenskab, filosofi, sociologi, madlavning og gastronomi, samt ikke mindst kunst og kitsch. Barndommens erfaringsverden spiller ligeledes en betydelig rolle i udstillingen. Sammenkomponeringen af disse forskelligartede genstandsområder skaber en vis rådvildhed, men ansporer også tænkningen, idet der samlet set trækkes veksler på dybere og mere ubevidste lag i kulturforståelser i øst og vest.     
 
I udstillingen finder vi således også to hvalfinner af styroporen i naturlig størrelse. Hvalen har op gennem historien indgået i talrige mytologiske og religiøse forestillinger, ligesom den hyppigt optræder i verdenslitteraturen, hvor den er omgærdet af undren og mystik. Hesselbjerg lutrer givetvis disse mange betydninger i sin præsentation, men anvender ikke mindst hvalfinnerne på grund af deres fascinerende skulpturform. De dertilhørende modeltegninger vidner desuden om selve den kunstneriske arbejdsproces og overgangene fra én materiale- eller tilstandsform til en anden.  
 
Hesselbjerg arbejder således med et udvidet skulpturbegreb, der foruden den statuariske formgivning ønsker at blotlægge værkernes indre strukturer og de relationer, der træder frem imellem dem. Fremgangsmåden har påmindelser om collagens princip, her forstået som en systematisk udnyttelse af et utilsigtet eller fremprovokeret møde mellem fremmedelementer. Forskellige steder i udstillingen har Hesselbjerg da også placeret en række anskuelsestavler eller associationsdiagrammer, der ved hjælp af elementer hentet fra nutidens billedbårne medievirkelighed bringer nye betydninger og sammenhænge i spil. 
 
Udstillingens titel tager konkret sigte på vekselvirkningen mellem hverdagens tildragelser og så de mere fiktive rum, vi i kraft af forestillingsevnen er i stand til at projicere os ind i. Øer er altså i denne sammenhæng mangetydigt, og refererer ikke blot til kalenderføringens systematik, planlægningstrang og tiltrængte pauser i hverdagen, men også fjerne rejsedestinationer, såvel imaginære som virkelige. Øer henviser også til de forskellige grupperinger af værker, udstillingen består af, og som i øvrigt blander sig og går i dialog med Holstebro Kunstmuseums øvrige samlinger. Endelig henviser titlen til bogstavet 'ø' slet og ret. Inddragelsen af sproglige elementer er et gennemgående træk i udstillingen, som er med til at understøtte værkernes karakter af kommunikative udsagn, der fremmaner hverdagspoetiske oplevelsestilstande, som skiftevis bekræfter og undsiger logik og rationalitet. 
 
Kasper Hesselbjerg bor og arbejder i København. Han er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2007-2013) og har deltaget i en række enkeltmands- og gruppeudstillinger herhjemme og i udlandet. Desuden har han en væsentlig kuratorvirksomhed og tekstproduktion bag sig, ligesom han er medstifter af forlaget emancipa(t/ss)ionsfrugten. Øer i min kalender er Hesselbjergs første soloudstilling på et kunstmuseum. 
 
Kasper Hesselbjerg modtager i forbindelse med udstillingen Astrid Noacks Legat 2015. 
 
Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond
 
FAKTA
Hvad: Øer i min kalender – udstilling med Kasper Hesselbjerg
Hvor: Holstebro Kunstmuseum, Museumsvej 2A, 7500 Holstebro
Hvornår: 12. september – 13. december 2015
 
Fernisering: Lørdag den 12. september 2015 kl. 15
 
Kontakt: Museumsinspektør Anders Gaardboe Jensen; agj@holstebrokunstmuseum.dk; tlf. 9742 4518
Eller Kunstformidler Peter Haarby: ph@holstebrokunstmuseum.dk; tlf. 9742 4518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbage