Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Pressemeddelelser 2015

Kunstnersammenslutningen Martsudstillingen


Ny udstilling om én af de mest markante danske kunstnersammenslutninger på Holstebro Kunstmuseum

Download pressebilleder i høj kvalitet her
 
Martsudstillingen var én af det 20. århundredes markante, danske kunstnersammenslutninger. I godt 30 år havde den, med sit krav om at kunsten skulle være forbundet til traditionen, sin helt egen position i dansk kunstliv. Fra lørdag den 10. oktober kan man for første gang siden 1981 atter se Martsudstillingens kunstnere udstillet samlet, når Holstebro Kunstmuseum åbner en udstilling, der sætter fokus på sammenslutningen og dens betydning i dansk kunst. 
 
Kunstnersammenslutningerne har præget dansk kunst gennem det meste af det 20. århundrede. Og flere af dem har haft en stor betydning for og sat dagsordenen i dansk kunstliv. Én af de mest markante i tiden efter 2. verdenskrig var Martsudstillingen, der eksisterede fra 1951 til 1982. Her samledes en række kunstnere om en fælles kunstneriske opfattelse, der søgte ’bag om’ øjeblikkets programmer og kunstretninger, og i stedet ønskede at forankre kunsten i en ’levende kunstnerisk tradition’. 
 
Martsudstillingen bestod af Ejler Bille, Poul Ekelund, Viggo Jensen, Arne Johannesen, Harald Leth, Knud Lollesgaard, Agnete Madsen, Anna Thommesen, Erik Thommesen, Gertrud Vasegaard, Åge Vogel-Jørgensen og Jeppe Vontillius. Albert Mertz, Astrid Noack og Erik Ortvad var i kortere eller længere tid knyttet til eller medlemmer af sammenslutningen. 
 
Kunstnerne i Martsudstillingen var af den opfattelse, at en stor del af deres kollegaer i samtiden var eksperimenterende for eksperimentets egen skyld. I stedet ville Martsudstillingens medlemmer løsrive deres kunst fra tidens skiftende modeluner og gøre den tidløs ved at forbinde den med traditionen. Martsudstillingen blev dermed et brud med den avantgardisme, som to af initiativtagerne, Ejler Bille og Erik Thommesen, havde været blandt bannerførerne for i 1930’erne og 40’erne.
 
I stedet for kunstteorier og ideologier skulle kunstværket være i centrum. Medlemmerne lagde vægt på den sansede virkelighed og den enkeltes engagement – på det intime og kultiverende.  Det var netop i dette forhold, at de mente, at kunsten foldede sig ud som et personligt og menneskeligt anliggende. I de tre årtier sammenslutningen eksisterede, udviklede medlemmerne søgende og eftertænksomt deres kunst med sammenslutningen som et idémæssigt og praktisk omdrejningspunkt. 
 
De af medlemmerne, der måtte have haft behov for et generationsopgør eller for at befri menneskeheden – en velkendt drivkraft for kunsten i det 20. århundrede – havde lagt dette bag sig. De havde for de flestes vedkommende fundet deres toneart og udtryk inden Martsudstillingen blev etableret. 
 
Martsudstillingens kunstsyn var i stærk opposition til tidens fremherskende kunstretninger og kunstpolitiske grupperinger. Og flere af Martsudstillingens medlemmer advokerede kraftigt for deres holdninger i offentligheden, hvilket ikke altid gik lige stille for sig.  Martsudstillingen satte med andre ord sit præg på dansk kunstliv i de godt 30 år sammenslutningen eksisterede.  
 
Medlemmerne arbejdede med maleri, skulptur, billedvævning og keramik. Nogle var abstrakte i deres udtryk – andre figurative. For mange af tidens kunstdebattører var det modsætningsfyldt. Og underligt ’på tværs’ i tidens bredere debat, hvor man enten var for eller imod abstrakt kunst. Og hvor billedvævning og keramik ikke havde samme status som maleri og skulptur. Men for de mere indforståede var idégrundlaget for sammenslutningen og tonearten i udtrykket blandt sammenslutningens medlemmer uhyre konsistent. 
 
I sin tid nød Martsudstillingen godt af visse institutioners og øvrige betydningsfulde aktørers gunst. Men tiderne skifter som bekendt. Og i den kunsthistoriske litteratur og i dansk udstillingsvirksomhed har man sidenhen primært fokuseret på enkelte medlemmer af sammenslutningen, mens andre og sammenslutningen er gået i glemmebogen.
 
Udstillingen er arrangeret af Holstebro Kunstmuseum i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum på Lolland og Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring. Da alle tre museer har Martsudstillingens kunstnere stærkt repræsenteret i deres samlinger, har det længe været et ønske for de tre museer, at trække Martsudstillingen ud af glemslen og frem i lyset. 
 
De tre museer har allieret sig med kunstkritiker og -forfatter, professor i politologi Henning Jørgensen, der har skrevet udstillingskatalogets hovedartikel. Han kender Martsudstillingen indefra som mangeårig ven og tro følger, men fortæller også historien om Martsudstillingen set ud fra et samtidsperspektiv. 
 
Fakta
Udstillingstitel: Kunstnersammenslutningen Martsudstillingen

Udstillingsperiode: 10. oktober 2015 – 10. januar 2016

Udstillingssted: Holstebro Kunstmuseum, Museumsvej 2A, 7500 Holstebro

Fernisering: Udstillingen åbnes lørdag den 10. oktober 2015 kl. 15 af kunstkritiker og -forfatter, professor i politologi Henning Jørgensen 

Katalog: Til udstillingen udgives et rigt illustreret katalog med tekster af Henning Jørgensen og kunsthistoriker og ph.d. Karen Westphal Eriksen. 

Kontakt: Kunstformidler Peter Haarby; tlf. 9742 4518; e-mail: ph@holstebrokunstmuseum.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbage