Åbningstider

Sommerens åbningstider 

(1. juli - 31. august)

Tir-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Pressemeddelelser 2020

 

Holstebro Kunstmuseum åbner to nye udstillinger med verdenskunst:

14.02.–17.05.2020
 
I 2019 mistede Danmark én af sine mest fremtrædende kunstnere. John Olsen efterlader sig imidlertid et imponerende og særdeles omfattende livsværk, hvoraf en betragtelig del befinder sig på Holstebro Kunstmuseum. Udstillingen John Olsen 1938-2019 ønsker at give et værdigt indtryk af det kunstneriske virke. 
 
John Olsens værker tager udgangspunkt i naturen, som han levede og arbejdede i tæt samhørighed med. Her henter han inspiration, motiver og materialer. I nærstudier af affaldsbjerge, islandske klippevægge og færøske fjelde griber han fat i undseelige detaljer, som forvandles til fortættede strukturer af en helt egen skønhed. I valget af synsvinkel tilnærmer de sig naturen selv. Som noget set og erfaret. 
 
Naturen leverer også helt konkret materiale til John Olsens værker. Han var en inkarneret samler af indtørrede ådsler, forunderlige grenknuder, dyrekranier og -knogler, udstoppede fugle og fugleæg. Også civilisationens efterladenskaber, genstande fundet i loppemarkedets virvar og medicinske præparater i sprit indsamles og bliver til grundbestanddel i John Olsens kunstneriske udtryk.
 
Noget lignende kommer til udtryk i John Olsens skifertavler og fotografiske relieffer, hvor levende og døde fugle gengives med stor enkelhed og intim præcision. I en række billedcollager fra 1980erne hæftes udklip, fotografier og tegninger med knappenåle på opslagstavler og sættes bag glas og ramme. Her er det selve udvælgelsen og rammesætningen, der får større betydning. Billedtavlernes logik er associativ og erindringsbåret. Samtidig illustrerer de selve den kreative proces, hvormed visuelle indtryk bearbejdes i skabelsen af ny kunst.
 
John Olsen ønsker at henlede vores opmærksomhed på skønheden i forfaldet. Tydeligt bliver dette ikke mindst i de store papirarbejder med aftryk af slagtede dyrs indvolde eller dræbersneglenes vandrende spor gennem kul og pigment. Tilfældighedsprincippet er fremherskende i værker som disse, hvor naturen spiller med på lige fod med kunstneren. 
 
I John Olsens usentimentale og kraftfulde skildringer af naturens vækst og forfald opnår vi en større forståelse for døden som en forudsætning for livets fortsættelse. Af glæde og smerte, tab og nydelse. Men ”livet vil”, som han så ofte udtalte. I en tid, hvor menneskeskabte natur- og miljøkatastrofer for alvor er kommet på dagsorde-nen, synes John Olsens kunst aktuel som aldrig før. Og som kollegaen Per Arnoldi skrev i sit mindeord: ''I min optik var han så langt den største kunstner i vores land i vores kultur i vores tid. John var noget så sjældent som en lokal verdenskunstner.''  
 
Kort biografi
John Olsen (1938-2019) blev oprindeligt uddannet håndværksmaler, men tog sidenhen afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi. I 1967 forlod han København for på sigt at bosætte sig på Sundsgården nær Ringe på Sydfyn. Han var en flittig jæger, holdt får og dyrkede i det hele taget naturoplevelsen med stor intensitet. I midten af 1960erne var John Olsen for første på Færøerne, og de nordatlantiske rejser var i mange år fast tilbagevendende. 
 
Den kunstneriske produktion var stor og varieret, men først i 1980erne får John Olsen sit egentlige gennembrud. I 1995 var han Danmarks repræsentant på Biennalen i Venedig, hvor han blandt andet viste den store skulptur Resonans. En bronzeversion af værket er i dag place-ret i museets skulpturhave. 
 
På Holstebro Kunstmuseum opstilles i de efterfølgende år den store installation Undrekammer, som kan opleves permanent i museets underetage. På Holstebro Rådhus findes desuden en række af kunstnerens bemalede kakler. Derudover finder en række store skulpturværker plads rundtomkring i Danmark, og kunstneren er ligeledes rigt repræsenteret på landets kunstmuseer. I 1985 modtog John Olsen Eckersberg Medaillen, og i 1995 Thorvaldsens Medaillen – den officielt set højeste udmærkelse for en dansk kunstner.  
 
---
 
Ejler Bille og Agnete Therkildsens
BALINESISKE SAMLING
14.02 - 17.05 2020
 
Ejler Bille (1910-2004) og Agnete Therkildsen (1900-93) var ivrige rejsende. Turene gik rundt i Europa, til Nordafrika og til Kina. Bali blev imidlertid noget helt særligt for dem, og deres balinesiske samling er opbygget over lang tid. Den består af genstande erhvervet på øen fra 1972 og frem, herunder genstande indkøbt for Holstebro Kommune til museet fra begyndelsen af 1974, hvor det blev besluttet – med daværende museumskonsulent Poul Vads mellemkomst – at ”samlingen af Bali-kunst vil være et meget spændende og anderledes tilskud til museet.” Kunstnerparret var kommet på Bali siden 1970, og deres private indsamlinger blev løbende overdra-get til museet via gavebreve i 1973, 1977 og 1981.
 
Billes egen surrealistiske kunst var på dette tidspunkt allerede repræsenteret på museet. Og fordi Vad med museets samling ønskede at skabe rum for kunstneriske dialoger på tværs af tid og sted, var beslutningen om et samarbejde oplagt. Den balinesiske samling peger i dén forstand på de forbindelser, kunstneriske som menneskelige, der eksisterer mellem en modernistisk avantgardekunstner og den traditionelle balinesiske kunst. Fra museets åbning i 1967 indgik et lånt udvalg af billedhugger Poul Holm Olsens samling af traditionel afrikansk kunst i den faste udstilling. Men Bille og Therkildsens balinesiske samling var den første samling med rødder uden for den vestlige kulturkreds, der formelt blev inventariseret på museet.
 
Bille overdrog den sidste genstand til Holstebro Kunstmuseum i 1998, og 53 genstande blev sidenhen overdraget i forlængelse af Billes død i 2004. Samlingen omfatter i dag alt 213 hovednumre. Bag numrene gemmer der sig et helt univers befolket af bemalede træfigurer af guder, helte og dæmoner, masker, tempelinventar, bil-ledtæpper, astronomiske kalendere og skyggespilsfigurer. 
 
Dans og drama
Balis mange former for dans og drama, som udgør kernen i øens kultur, blev udviklet i 1000-tallet, da hinduerne kom til øen og blandede sig med den oprindelige kultur. I 1500-tallet kom endnu en bølge bestående af aristokrater og kunstnere, der flygtede fra Java og de muslimske fyrster. De medbragte deres gamle hindu-javanesiske hofkultur, hvilket kan spores i en sofistikeret koreografi og maskekunst, fremførelse med litterært forlæg samt de såkaldte gamelan-orkestres mangfoldighed i melodi- og rytmestrukturer. 
 
Selvom Indonesiens hinduer udgør et nationalt mindretal, så er hele 85% af balineserne hinduer med en hybrid ritualpraksis, der også har indoptaget elementer fra Aga-animisme og indisk buddhisme. En del af genstandene i samlingen kan tilskrives folkekunsten, som den skabes i øens bjergrige egne. Denne hverdagslige kunst har en anderledes karakter end lavlandets raffinerede hofkunst – skønt de er forbundne, også i udøvelsen, og fortæller om en sammensat kultur, hvor liv, mytologi og kunst er helt uadskillelige. 
 
Udstillingen præsenterer udvalgte genstande fra den balinesiske samling sammen med værker af Bille, Therkildsen og parrets lokale balinesiske ven og kunstner, Anton Kustia Widjaja (1935-84). Genstandene optræder side om side med citater af Bille, hvori han selv beretter om livet og kunsten på Bali. 
 
 
Fakta
Hvad         John Olsen 1938–2019 // Ejler Bille og Agnete Therkildsens Balinesiske Samling
Hvor         Holstebro Kunstmuseum, Museumsvej 2A, 7500 Holstebro
Hvornår            Udstillingen vises fra den 14. februar – 17. maj 2020. 
 
Fernisering Fredag den 14. februar 2020 kl. 15-17
 
                Alle er velkomne og kunstmuseet er efterfølgende vært for en let anretning. 
Kontakt         Museumsdirektør Anders Gaardboe Jensen; tlf. 9742 4518; mail: agj@holstebrokunstmuseum.dk
                eller
                Museumsinspektør Teresa Østergaard Pedersen; tlf. 9742 4518; 
                        mail: toep@holstebrokunstmuseum.dk
 
Tilbage