Åbningstider

Sommerens åbningstider 

(1. juli - 31. august)

Tir-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Pressemeddelelser 2021

 

LAWRENCE WEINER - CLOSE TO A RAINBOW

HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM, 5. juni – 31. oktober 2021

 

Holstebro Kunstmuseum har den store fornøjelse at præsentere en særudstilling med den amerikanske billedkunstner Lawrence Weiner (f. 1942) – utvivlsomt en af den internationale samtidskunsts væsentligste nulevende aktører. Weiner har til lejligheden udarbejdet et storstilet udstillingsprojekt skabt specifikt til kunstmuseets Færchfløj, og CLOSE TO A RAINBOW er den til dato mest omfattende præsentation af kunstneren i Danmark. Samtidig er det en stor glæde for museet at kunne foretage en ganske markant nyerhvervelse af kunstneren, der helt enestående er muliggjort takket være en generøs donation fra Ny Carlsbergfondet.
 
- Det er et brændende ønske for Holstebro Kunstmuseum, der nu går i opfyldelse. Lawrence Weiner skaber ’ordbilleder’ med udpræget sproglig elegance og præcision. Det er en visuel prægnant, designsikker, men også tænksom kunst, der handler om, hvordan vi er til stede i verden. Weiners radikalitet fremstår uændret, og hans kunsthistoriske betydning frem til i dag kan næppe overvurderes, udtaler museumsdirektør og udstillingens kurator Anders Gaardboe Jensen. 

Lawrence Weiner, MATTER AS WE KNOW IT + RED PAINT + YELLOW MUD + GREEN SLIME & BURIED WHERE THE EARTH IS SOFT ENOUGH (1995). Foto: David Stjernholm 

BAGGRUND – Lawrence Weiner mellem sprog og værk
Lawrence Weiners virke udspringer af 1960ernes kunstneriske nybrud, hvor avantgardebevægelser såsom minimalisme, Fluxus og konceptkunst afstedkommer en ændret forståelse af billedkunstens ærinde. Man talte i tiden om kunstværkets ”dematerialisering”. Dette for at signalere, at kunstobjektets traditionelle farve- og formproblemer blev underlagt en mere omfattende undersøgelse af dets idémæssige indhold. I det hele taget opstod der et fokus på selve betydningsdannelsens mekanismer, dvs. sammenhængen mellem visuelle erfaringer og meningsudvekslinger. Weiner var en central figur i denne skelsættende nyorientering, og i over seks årtier har han – på egne præmisser – skabt værker med fortsat relevans.  
 
Weiners alsidige praksis indbefatter performance, maleri, film, kunstnerbøger, lyd, plakater, skulptur og væginstallationer. Han har i særlig grad gjort sig bemærket ved sin kunstneriske anvendelse af sprog og typografi, der i en radikal og særdeles stilren kunstpraksis bearbejdes til udsagnsbilleder og tekstlige fragmenter. En imødekommende gestus, der på grundlæggende måder vedrører de rationaler, vi hver især anvender til at forstå den objektive virkelighed, geografi, historie, fænomenerne tid og rum samt, ikke mindst, kunstens sociale funktion. Der er overalt noget eksistentielt på færde, hvorfor værkerne ofte beskæftiger sig med vores orienteringsmuligheder i verden.
 
Weiner opfatter sproget som et skulpturelt medium – som objekt, struktur og billedskabende materiale i ét. I sine værker udtrykker han typisk fysiske forhold, hvor en handling beskrives og dermed konstitueres gennem selve udsagnet. Ofte handler det hos Weiner om at fremhæve et objekts specifikke egenskaber samt om, hvordan kunstværket potentielt materialiseres. Der er med andre ord tale om værker, hvor udtryk og indhold spiller sofistikeret sammen, og hvor betragterens personlige referencer og associationer bliver en del af værkets kommunikation og handling. 
 

 

OM UDSTILLINGEN CLOSE TO A RAINBOW
Udstillingen på Holstebro Kunstmuseum består af ti monumentale tekstværker, heraf et helt nyproduceret værk, samt en række værker på papir. To af værkerne optræder samtidig i dansk oversættelse. De for kunstneren så karakteristiske ordsammenstillinger er opsat og malet direkte på vægge og gulve, og de tilbyder tilsammen et aktuelt indtryk af det kunstneriske virke.
 
Udstillingen ledsages af et fyldigt og rigt illustreret katalog med omfattende dokumentation, fagfællebedømte artikler og formidlingstekster, der bl.a. kortlægger Weiners hidtidige udstillingspraksis i Danmark. Kataloget udkommer i efteråret 2021.  
 
- Grundet de gældende restriktioner hvad angår større forsamlinger og indrejseregler afholdes ingen offentlig fernisering. Men udstillingen åbner som planlagt, og vi håber og forventer naturligvis, at mange vil besøge museet også i den kommende tid. Og så glæder vi os til, sammen med vores besøgende, at fejre kunstneren og invitere til officiel indvielse af udsmykningen til efteråret, hvor Weiner igen kommer til Holstebro, siger Anders Gaardboe Jensen.
 
MARKANT NYERHVERVELSE 
Udstillingen CLOSE TO A RAINBOW er selvsagt en hovedbegivenhed for Holstebro Kunstmuseum. Takket være en særdeles generøs donation fra Ny Carlsbergfondet har museet ved samme lejlighed erhvervet en monumental væginstallation af Lawrence Weiner i form af værket MATTER AS WE KNOW IT + RED PAINT + YELLOW MUD + GREEN SLIME & BURIED WHERE THE EARTH IS SOFT ENOUGH (1995).    
 
Erhvervelsen repræsenterer i sig selv en betydelig styrkelse af museets permanente samling, og derudover har Weiner tilpasset værket således, at det nu også som permanent udsmykning pryder facaderne, der vender ud mod museets skulpturhave og områdets offentlige stibelagte fredskov. 
 
Karakteristisk for Weiner omfatter værkets idé en række relationer mellem materialer og deres iboende egenskaber. Ordene ’MATTER AS WE KNOW IT’ angiver endvidere et filosofisk forhold mellem ånd og materie; mellem fysiske eller legemlige størrelser, som befinder sig i tid og rum, og forstandens beregnende evner. Værket udtrykker et spændingsforhold mellem tegn og betydning; mellem abstrakt tænkning og virkelighedskonstruktioner; mellem sprogets begrænsninger og dets muligheder som kunst. Mens der på mange måder tales til intellektet, ønsker Weiner altså samtidig at knytte forstanden sammen med følelsesbevidstheden og den empiriske virkelighed. 
 
Værket relaterer sig også til Weiners kunstneriske udsmykning af byrådssalens ydermur på Holstebro Rådhus. Udsmykningen blev i 1991 doneret til Holstebro Kommune af Statens Kunstfond som markering af 25-året for opstillingen af Holstebros kunstneriske vartegn, Alberto Giacomettis (1901-66) bronzeskulptur Kvinde på kærre (1942). Denne blev for sin del ligeledes muliggjort ved hjælp af støtte fra Ny Carlsbergfondet. 
 
MATTER AS WE KNOW IT er et sammensat værk, men for kunstneren er det væsentligt, at dets betydning i høj grad afhænger af den enkeltes associationer. Sprogværket er med andre ord en åben og imødekommende gestus, og det føjer sig samtidig til de vigtigste kunsthistoriske pejlemærker for Holstebros kulturprofil, siger Anders Gaardboe Jensen. 
 
Holstebro Kunstmuseum råder i forvejen over i alt fem værker af Lawrence Weiner – alle papirarbejder fra 1990 doneret af kunstneren selv samt en privat giver. Med nyerhvervelsen er museets repræsentation af kunstneren konsolideret.  
 
Der har aldrig været en større institutionel soloudstilling med Lawrence Weiner på dansk grund, så det er sandt at sige lidt af et scoop for Holstebro Kunstmuseum, at denne verdenskendte kunstner nu har valgt at takke ja til invitationen. At museet nu også har et hovedværk af kunstneren i samlingen, gør os naturligvis glade og stolte. Vi kan i den forbindelse ikke takke fondene nok for deres uvurderlige støtte og opbakning, afslutter museumsdirektør Anders Gaardboe Jensen. 
 
KORT BIOGRAFI
Lawrence Weiner (f. 1942) er født og opvokset i Bronx, New York, USA. Han bor og arbejder i dag i New York og Amsterdam. Kunstnerens første præsentation fandt sted i 1960 i Mill Valley, Californien, hvor værkerne bestod af kratere skabt ved eksplosioner. Siden har Weiner deltaget i og stået bag en lang række epokegørende udstillinger, og han regnes i dag blandt de vigtigste ophavsmænd til konceptkunsten. 
 
Weiner er repræsenteret på de vigtigste kunstmuseer verden over, og i Danmark ejer en række fremtrædende institutioner værker af kunstneren, heriblandt Statens Museum for Kunst, ARKEN, Louisiana samt Holstebro Kunstmuseum.   
 
I 1974 havde Weiner sin første udstilling i Danmark på Tranegården i Gentofte (i dag: Tranen). I 1983 og igen i 1987 udstillede han sammen med Albert Mertz på Nordjyllands Kunstmuseum (i dag: KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg). I 1995 blev han første gang vist på Holstebro Kunstmuseum i en udstil-ling, der gik i dialog med museets afrikanske samling (Heart of Darkness). Og i nyere tid har han blandt andet udstillet sammen med Per Kirkeby (1938-2018) på Galleri Susanne Ottesen (2016). Offentlige udsmykninger finder plads i Ballerup og Holstebro.
 
FAKTA:
Hvad   Særudstillingen LAWRENCE WEINER – CLOSE TO A RAINBOW
 
Hvor   Holstebro Kunstmuseum
 
Hvornår   Lørdag d. 5. juni – søndag d. 31. oktober 2021
 
Udstillingen er støttet af: Augustinus Fonden, 15. Juni Fonden, Statens Kunstfond og Knud Højgaards Fond 
-
Erhvervelse   Lawrence Weiner, MATTER AS WE KNOW IT + RED PAINT + YELLOW MUD + GREEN SLIME & BURIED WHERE THE EARTH IS SOFT ENOUGH (1995)
 
Permanent udsmykning i skulpturhaven på Holstebro Kunstmuseum
 
Donation: Ny Carlsbergfondet
 
 
For yderligere information, kontakt venligst:
Museumsdirektør Anders Gaardboe Jensen 
E: agj@holstebrokunstmuseum.dk
M: 2613 7745
Tilbage