Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Pressemeddelelser 2021

 

FOREDRAG | Kvindelige kunstnere i og omkring Cobra


Onsdag d. 17. november kl. 19:30 inviterer Holstebro Kunstmuseum indenfor til foredrag ved Christian Kortegaard Madsen, museumsinspektør ved Museum Jorn. Foredraget handler om kvindelige kunstnere i og omkring Cobra.
 
Else Alfelt, Spidser der rækker mod himlen, 1945. Download pressefotoet her

Cobra – de kvindelige kunstnere
Cobra var et internationalt udstillings- og arbejdsfællesskab fra 1948 til 1951, og det er en af efterkrigstidens mest indflydelsesrige internationale avantgardebevægelser. Det er overvejende mandlige kunstnere, der dominerer fortællingen om Cobra. Faktum er dog, at en lang række kvindelige kunstnere var særdeles medskabende i forhold til Cobra og den abstrakte kunsts udvikling.

I Danmark var de kvindelige kunstnere centrale i sammenslutninger som Linien I, Linien II og Helhesten, der satte den abstrakte kunst på dagsordenen og bidrog til udviklingen af det eksperimentelle og spontan-abstrakte udtryk. Blandt disse er Sonja Ferlov Mancoba og Anna Thommesen repræsenteret i Holstebro Kunstmuseums samling.

Til foredraget kan man blandt andet høre om, hvilken rolle de kvindelige kunstnere spillede i forhold til den internationale Cobra-bevægelse. Hertil vil det blive diskuteret hvorfor de fleste af disse kunstnere forblev i Cobras periferi, og som en følge heraf - i mange tilfælde, gik i glemmebogen.

Mændene har domineret fortællingen om Cobra. Nu sættes der fokus på kvinderne

Det er i år 70 år siden, at Cobra-bevægelsen gik i opløsning. Det kan derfor synes bemærkelsesværdigt, at der ikke tidligere er blevet foretaget en dansk undersøgelse af Cobra ud fra et kønsmæssigt perspektiv. På Museum Jorn kan man lige nu opleve udstillingen COBRA – de kvindelige kunstnere. Her sammenstilles værker af 19 danske og udenlandske kunstnere, der ingenlunde stod tilbage for deres mandlige kolleger, hvad kunstnerisk niveau angår, og man kunne sagtens have valgt flere.

 

Med udstillingen er det Museum Jorns sigte at undersøge de kvindelige kunstneres rolle og vilkår i 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne samt de rammer og kriterier, der førte til deres position i forhold til Cobra-bevægelsen. Den internationale Cobra-bevægelse var baseret på åbenhed, lighed, samarbejde og fællesskab med et mål om at forene verden via kunsten efter Anden Verdenskrigs splittelse. Alligevel forekommer Cobra som en mandegruppe, hvis kønsmæssige sammensætning i årenes løb er blevet taget for givet. Det er således mændene, der i dag står som hovedaktører i en af Europas mest indflydelsesrige bevægelser i det 20. århundredes kunst, selvom en lang række kvindelige kunstnere spillede en væsentlig rolle for Cobras udvikling. Ud af de godt 45 kunstnere, som var direkte involverede i Cobra, er det kun fire kvinder – Sonja Ferlov Mancoba, Else Alfelt, Anneliese Hager og Madeleine Kemény-Szemere – der udstillede med Cobra-kunstnerne og Alfelt og Ferlov er de eneste kvinder, der anerkendes som egentlige Cobra-kunstnere.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Holstebro Folkeuniversitet.Christian Kortegaard Madsen. Download pressefotoet her
 
FAKTA

 

Hvad   Foredrag | Kvindelige kunstnere i og omkring Cobra v. Christian Kortegaard Madsen
 
Hvor   Holstebro Kunstmuseum. Museumsvej 2A. 7500 Holstebro
 
Hvornår   onsdag den 17. november 2021 kl. 19:30. Dørene åbner kl. 19:00. 
 
Pris   50 kr.
Billetten er gratis for medlemmer af Holstebro Kunstmuseums Venner, Folkeuniversitetets storkunder samt studerende.

 

Tilmelding er nødvendig – bestil billet via holstebrokunstmuseum.dk 
 
Der vil være mulighed for at bestille kaffe og kage, som kan nydes i pausen, inden vi sætter os til rette i foredragssalen – så mød endelig op i god tid.
 
Download pressefotos via følgende links:

 

 

 
For yderligere information kontakt venligst:
Formidlingsinspektør, Katrine Sofie Jepsen
M: +45 5018 4449 
E: ksj@holstebrokunstmuseum.dk 
Tilbage