Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Pressemeddelelser vedr. Færchfløjen

Ambitiøs udvidelse fremtidssikrer Holstebro Kunstmuseum


Download pressemeddelelsen

Holstebro Kunstmuseum skal moderniseres og udvides med en helt ny fløj på knap 1200 kvadratmeter i to plan.

Museet løftede mandag sløret for detaljerne i projektet. Og museumsdirektør Folke Kjems kan næsten ikke vente på første spadestik.

- Projektet sikrer, at Holstebro Kunstmuseum i fremtiden får kapacitet og faciliteter til at byde ind på de største og mest spændende udstillinger i provinsen, fremhæver museumsdirektøren.

Det er Færchfonden, der financierer byggeriet til op mod 20 mio. kr.

- Med udbygningen af kunstmuseet styrker vi Holstebros ry som kulturby yderligere til gavn for både kommunens borgere og byens mange gæster, konstaterer Arne Lægaard, borgmester i Holstebro Kommune.

Udvidelsen bliver helt i stil med arkitekt Hanne Kjærholms udbygning af museet fra 1981. Den stadig aktive 79-årige tidligere professor i bygningskunst er også central i udformningen af den nye tilbygning, som hun har tegnet i samarbejde med Søren Andersen Arkitekter A/S.

- Det nye byggeri er karakteriseret af afvekslende udstillingssale, spændende rumlige forløb og en høj grad af fleksibilitet. En af de største kvaliteter ved Hanne Kjærholms arkitektoniske udtryk er, at det på én gang er monumentalt og intimt, siger Folke Kjems.

Byggeriet er disponeret omkring en åben gård med flere adgangsveje. Der bliver blandt andet en stor, højloftet udstillingssal og en række andre udstillingsrum samt opholdsrum for publikum. Adgangen til museet gøres handicap-venlig, og som en del af moderniseringen forbedres belysningen markant. Også sikkerhedssystemerne opgraderes, så museet kan huse de mest kostbare kunstværker. Alt sammen med bøgeskoven lige uden for.

- Projektet gør museet i stand til at opfylde publikums forventninger om at kunne opleve store, betydelige særudstillinger samtidig med, at også vore egne samlinger er tilgængelige. Sigtet er at være blandt provinsens bedste kunstmuseer målt på udstillingsvirksomhed, understreger Folke Kjems.

For Færchfonden med familien Færch som omdrejningspunkt var det nærliggende at involvere sig i museumsudvidelsen.

- Holstebro har betydet meget for familien og virksomheden. Derfor bidrager vi gerne til at styrke byen. Desuden var villaen, der indgår i museet, familiens bolig og administration for tobaksfabrikken i mange år. Derfor føler vi en naturlig ærbødighed for stedet, siger Rasmus Færch, medlem af Færchfondens bestyrelse.

Byggeriet udbydes nu i licitation. Det første spadestik forventes 14. august 2009.

For yderligere oplysninger kontakt venligst
Folke Kjems, museumsdirektør, 97 42 45 18, mobil 30 22 56 38.
Arne Lægaard, borgmester, Holstebro Kommune, mobil 20 16 63 92.
Rasmus Færch, direktør, medlem af Færchfondens bestyrelse, mobil 21 76 45 53.
Niels Chr. Andersen, arkitekt, Søren Andersen Arkitekter A/S, mobil 40 62 77 42.

Yderligere information på presse.holstebrokunstmuseum.dk

Fakta om Færch og Holstebro Kunstmuseum
* Tobaksfabrikant Søren Færch opførte i 1906 med Andreas Clemmensen som arkitekt den villa opføre, der indgår i Holstebro Kunstmuseum. Familien Færch boede i villaen indtil 1944. I 1948-49 blev den administrationsbygning for tobaksfabrikken.
* I 1966 købte Holstebro Kommune villaen med henblik på at huse det kunstmuseum, der var taget initiativ til i 1965. I maj 1967 åbnede Holstebro Kunstmuseum.
* I 1981 tog kunstmuseet første etape af et nyt museumskompleks i brug. Færchs villa er i dag hovedindgang for Holstebro Kunstmuseum og Holstebro Museum i det store museumskompleks, der er tegnet af arkitekt Hanne Kjærholm.

Færchfonden er en erhvervsdrivende fond. Ifølge fundatsen skal fonden blandt andet uddele penge til videnskabelige, kulturelle, sociale, fritids og almennyttige formål.

Fakta om Hanne Kjærholm
Født den 24. maj 1930 i Hjørring. 1953 gift med møbelarkitekt Poul Kjærholm.
Har på flere måder været med til at nedbryde barrierer for kvindelige arkitekter. Som en af få kvinder har hun haft egen tegnestue og virket som udøvende arkitekt. Hendes produktion er lille, men bemærkelsesværdig. Meget bevidst har hun valgt et moderne formsprog med udgangspunkt i traditionen, og hun har tegnet alle detaljer selv. I 1976 vandt hun konkurrencen om udbygningen af Holstebro Kunstmuseum. Projektet blev tegnet på små skitser i Spanien og bagefter sat sammen til store tegninger. Dagslyset er stærkt medvirkende til at skabe raffinerede rum, som understreges af materialernes stoflighed. I museet er funktionelle behov smukt og enkelt omsat til virkningsfuld arkitektur. Enkelheden er også afspejlet meget poetisk i et sommerhusbyggeri på Læsø, 1985-87, der er gennemsyret af et afklaret livssyn, såvel som i de senere projekter: forslag til et kunstmuseum i Sønderho på Fanø 1988, anden etape af museumskomplekset i Holstebro 1991, Filosofgangen i Odense 1993-94 samt ombygning af Kunstindustrimuseet 1992-95. Blev i 1989 den første kvindelige professor i bygningskunst. I den egenskab har hun betonet arbejdsmetoden og ansvarligheden og ikke vægtet en bestemt filosofi. Hun har tilstræbt en ligelig kønsfordeling blandt lærerne og kæmpet for, at kvindelige arkitekter skulle bruges mere. Hun har deltaget i flere internationale kongresser for kvindelige arkitekter, bl.a. i Iran.
Tilbage