Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Erik Thommesen

Som kunstner er Erik Thommesen (1916-2008) autodidakt. Han studerede oprindeligt zoologi, men begyndte at tegne og male i 1936. I 1937 lavede han sin første skulptur i ler, og året efter skar han den første i træ, som siden blev hans foretrukne materiale. Han debuterede i 1937.

I de følgende år udstillede Erik Thommesen jævnligt sammen med andre unge danske kunstnere. I perioden 1944-49 var han tilknyttet til Høst-udstillingen, og i 1949 og 1951 deltog han i de store Cobra-udstillinger i hhv. Amsterdam og Liége.

Som en reaktion på efterkrigstidens mange eksperimenter stiftede han i 1951 sammen med Ejler Bille sammenslutningen Marts-udstillingen, hvor de traditionsforbundne værdier stod i centrum.

Erik Thommesen er en søgende kunstner, der samtidigt tager afsæt i andre kulturers og tidligere tiders kunst. Man kan finde f.eks. inspiration fra afrikansk skulptur og ægyptisk kunst i hans arbejder. Han søger uden om det tidstypiske og prøver at udtrykke noget alment og universelt. Han ligner ikke andre, og man er sjældent i tvivl om, at en skulptur kommer fra hans hånd.

Hans skulpturer tager altid udgangspunkt i menneskeskikkelsen. Ikke en nøjagtig, figurativ gengivelse af mennesket. Næsten alt det der gør, at vi kan genkende figuren som et menneske – arme, ben, ansigt – er 'skåret' væk. Der er kun det væsentlige tilbage – mennesket som krop og væren. Samtidigt udtrykker mange af hans skulpturer solidaritet og medmenneskelighed, og i skulpturer med titler som ”Mand og Kvinde” kan man tydeligt fornemme fællesskab og kærlighed.

Der findes også skulpturer i granit og bronze fra Erik Thommesens hånd. Men langt de fleste er skåret i hårdt træ. Skulpturerne har ikke sokler, men rejser sig direkte fra grunden som en søjle. Arbejdsprocessen er langsom, krævende og eftertænksom. Der er ikke tænkt på ydre effekter eller dekoration – det er formen, rytmen og bevægelsen i skulpturen der er væsentlig.

På pladsen foran Holstebro Kunstmuseum står ét af Errik Thommesens hovedværker – bronzeskulpturen ”Mand” (1974).
Erik Thommesen, foto Klaus Holsting