Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Astrid Noacks Studiesamling

Billedhuggeren Astrid Noack (1888-1954) efterlod ved sin død talrige skulpturer, skitser og bøger. Året efter stiftede familien Astrid Noacks Legatfond, der skulle varetage Noacks arv, de mange efterladte arbejder samt uddele det nystiftede Astrid Noacks Legat til unge danske kunstnere.
 
Fondets arkiv- og studiesamling udgør således tyngdepunktet for én af dansk kunsts store og usædvanlige skikkelser. Astrid Noack blev uddannet billedskærersvend i 1910. Hun blev i 1935 det første kvindelige medlem af Kunstnersammenslutningen Grønningen. I 2006 indlemmes hun som den eneste kvindelige kunstner i den Danske Kulturkanon.
 
De mange studiearbejder vidner om en utrættelig kunstners arbejde med sit materiale: Igen og igen bearbejdes menneskekroppen i træ, gips og bronze. Kroppene udføres i skiftende skalaer og altid med den stille og humane værdighed, der kendetegner hendes arbejde. Noack kunne bruge mange år på at færdiggøre en skulptur og finde frem til dens helt rette udtryk. Det er disse processer, Astrid Noacks Studiesamling vidner om. 
 
Holstebro Kunstmuseum ejer i dag over 50 værker af Noack, og hun er repræsenteret i byrummet med flere skulpturer. Fra museets start i 1967 har Astrid Noack spillet en væsentlig rolle i samlingen, og derfor valgte Legatfondet i 1982 at deponere kunstnerens originale gipsmodeller, skitser og arkivalier på museet: Studiesamlingen. Et større udvalg heraf vises på denne magasinudstilling.
 
Astrid Noacks Legatfond består af formand Astrid Vestergaard (1995- , Astrid Noacks grandniece) samt tre skiftende danske billedkunstnere. 
 
Astrid Noacks Studiesamling. Udstillingsview