Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Samtidskunst, nyekspressiv & nyfigurativ

I løbet af 1990’erne sker der en opblomstring af et nyekspressivt og nyfigurativt maleri. Repræsentanterne herfor arbejder traditionsbevidst og med opmærksomheden rettet mod maleriets udtryksmæssige muligheder. Grundlæggende maleriske problemstillinger er derfor atter kommet på dagsordenen, hvilket ikke mindst gælder forholdet mellem billedflade og billedrum, figuration og abstraktion, form og farve, skrift og gestus.
 
Tal R (f. 1967), Jonathan Meese (f. 1970) og Peter Linde Busk (f. 1973) arbejder alle inden for dette nye maleri. Deres respektive praksisser er kendetegnet ved en stoflig og direkte tilgang til selve den maleriske handling, hvor penselstrøgene vidner om et såvel intuitivt som omhyggeligt og detaljeorienteret arbejde. Udtrykket hos de tre kunstnere er til tider pastost og voldsomt, men afbalanceres som regel ved hjælp af f.eks. klassiske og/eller mønstrede kompositioner og en til tider overraskende præcision i malemåden.  
 
I forbindelse med samtidsmaleriet tales der ofte om, at det er trådt ind i en ’post-konceptuel’ fase. Dette betyder ikke mindst, at der bevidst henvises til en lang række historiske stiltræk og forestillinger om kunst. På samme tid henter samtidsmaleriet ofte motiver og emner fra populærkulturen. Endelig involverer ønsket om stoflig autenticitet ofte andre fremgangsmåder og materialer end dem, vi almindeligvis forbinder med maleri. Det være sig fotografi, tekstcitater, collage eller forskellige former for grafiske teknikker.
 
Ved på den måde at udvide mediets form og indhold peger samtidsmaleriet på aktuelle samfundsmæssige og ideologiske temaer, ligesom det rejser en række identitetsmæssige spørgsmål om individets plads i verdenen.
 
Med andre ord placerer samtidsmaleriet sig i en bevidst tvetydig position mellem historiske stilretninger og materialekombinationer samt mellem ’god’ og ’dårlig’ smag. Dette betyder også, at en tilsvarende tvetydig position opstår omkring kunstnerrollen, der bliver mangetydig og skiftende. Ikke sjældent oplever vi hos Tal R, Jonathan Meese og Peter Linde Busk, at der under ét er megen humor og eksistentiel patos på spil.
 
Tal Rs maleri er farverigt og fuld af oprørsk og afsøgende energi, hvilket blandt andet skyldes, at det eksisterer i krydsfeltet mellem det banalt-ekspressive og en mystisk, drømmeagtig dybde – og som oftest med udgangspunkt i en meget konkret tilværelsestilgang. Hos Jonathan Meese antager kunsten på hæmningsløs vis en nærmest manifestagtig karakter. At kunstneriske udtryk som disse frembyder ’barnlige’ træk skyldes ikke mindst en fornemmelse af manglende samfundsmæssig ligevægt. Men netop derfor må vi lytte til de sandheder, der draperer sig i narrens kappe – synes læren at være – for maleriet selv er aldrig naivt.
 
Peter Linde Busks ærinde er ikke på samme måde at nedbryde gængse normer. Men her er den maleriske praksis ikke desto mindre forbundet med stor risikovillighed og tvivl, hvilket tilmed kommer til udtryk i værkernes urovækkende stemninger. Afvekslingerne mellem formfuldendt figurfremstilling og skitseagtigt præg lader billedets grundlæggende præmisser træde frem, og er samtidig med til at tilbyde et personligt skue.