Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Verdenskunst & kunst fra hele verden

Holstebro Kunstmuseums samling skildrer kunst som et universelt fænomen, og museet udstiller derfor kunst fra forskellige kulturer. Der vises præsentationer af dansk kunst fra 1930erne til i dag, grafik af den internationale modernismes store navne og traditionel kunst fra Afrika, Asien og Sydamerika.
 
Udseendet af værker fra Afrika, Asien og Sydamerika er bestemt af deres religiøse og samfundsmæssige funktion. Der skelnes desuden ikke mellem kunst og håndværk som i vores kultur. I Europa har kunsten gennem århundreder løsrevet sig fra de religiøse og samfundsmæssige funktioner og er blevet sig selv på godt og ondt.
 
I begyndelsen af det 20. århundrede blev kunstnere som Picasso (1881-1973) og Matisse (1869-1954) inspireret af den traditionelle afrikanske kunst til nye udtryksformer og et opgør med de allerede prøvede. Det resulterede bl.a. i et enkelt og udtryksstærkt billedsprog. Herfra bredte kendskabet til den afrikanske kunst sig ud i resten af Europa.
 
I museets første udstillingsrum er lavet en mindre sammenstilling, så man kan få syn for sagn. I 1930ernes danske surrealistiske kunstmiljø var Sonja Ferlov (1911-84) og Erik Thommesen (1916-2008) blandt de kunstnere, der hentede inspiration fra denne anderledes måde at opfatte mennesket på.
 
I Erik Thommesens selvportræt er detaljerne forsvundet. Kunstneren fokuserer på de overordnede former og lægger lige meget vægt på de enkelte dele af ansigtet og på helheden. Thommesen er her under indflydelse af tidens primitivisme og nye måder at fortolke former og rumlighed på, sådan som han havde oplevet det i Picassos og Matisses kunst.
 
I Sonja Ferlovs collage genfindes maskens form i den aflange figur. Hun har her også benyttet sig af den stoflighed, der ofte ses i afrikanske masker. Sonja Ferlov er i mange henseender mere direkte påvirket af traditionel afrikansk kunst end sine kollegaer.
 
Også Ejler Bille (1910-2004) var i 1940'erne inspireret af afrikanske masker. Men senere blev det balinesisk kunst, der fangede hans interesse. I maleriet ses tydeligt, hvorledes han med den varme kolorit efterstræber at overføre de synsindtryk, han oplevede på Bali. Også maleriets ornamenter er inspireret herfra.
 
Astrid Noack (1888-1954) derimod er optaget af en tradition, der går helt tilbage til oldtidens Egypten og Grækenland. Hendes skulpturer er anbragt i enkle stillinger og fremstår tidløse. Der er ikke tale om at skildre noget individuelt. Tværtimod er hendes figurer blottede for personlige detaljer. Astrid Noack stræber efter at udtrykke noget alment menneskeligt. Hun interesserede sig i øvrigt aldrig for det 20. århundredes mange udtryksmæssige forandringer.

På udvalgte steder i museet kan man genfinde sammenstillinger af europæisk modernisme og afrikansk kunst.