Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Museets samling

Holstebro Kunstmuseum viser dansk kunst og kunsthåndværk fra 1930erne til i dag, fortalt af få men betydende kunstnere, der gerne vises retrospektivt og med mange værker. Desuden viser museet udenlandsk kunst og samlinger af traditionel ikke-vestlig kunst. Museet anskueliggør således kunsten som et universelt fænomen: At menensket alle steder og til alle tider har et fundamentalt behov for at udtrykke sig. Holstebro Kunstmuseum har desuden relativt tidligt tilstræbt balance mellem forskellige billedkunstneriske udtryksformer og såkaldt kunsthåndværk.

Ikke alle museets kunstnere er udstillede. Se aktuel ophængning.

Komplet oversigt over museets kunstnere og værker findes i Kunstindeks Danmark (KID) & Weilbachs Kunstnerleksikon. Vær opmærksom på, at der i KIDs kunstneroversigt over kunstnere i museets samlinger optræder et stot antal afrikanske stammeområder som kunstnernavne.

For overskuelighedens skyld er museets kunstnere (udvalgte) herunder grupperede (en kunstner kan være repræsenteret i mere end én gruppe):
 

Præmoderne kunst
       Goya, Francisco (1746-1828), grafik ("Los Caprichos")
 
Klassisk modernisme, udland
       Matisse, Henri (1869-1954), grafik ("Jazz")
       Picasso, Pablo (1881-1973), grafik ("La Célestine", blade fra "Suite Vollard")
       Chagall, Marc (1887-1985), grafik (blade fra "Døde Sjæle" og "Bible I-II")
       Hamada, Sohji (1894-1978), keramik
       Giacometti, Alberto (1901-1996), grafik ("Paris sans fin")
       Bacon, Francis (1909-1992), grafik ("Triptykon 1983")
 
Klassisk modernisme, dansk
       Holm-Møller, Olivia (1875-1970), malerier, arbejder på papir, skulptur 
       Noack, Astrid (1888-1954), skulpturer, arbejder på papir
       Jensen, Viggo (1886-1973), malerier, arbejder på papir
       Leth, Harald (1899-1986), malerier, arbejder på papir
       Hartz, Lauritz (1903-1987), malerier, arbejder på papir
       Thommesen, Anna (1908-2004), billedtæpper, arbejder på papir
       Vasegaard, Gertrud (1913-2007), keramik
       Ulrich, Per (1915-1994), malerier, arbejder på papir, skulptur
       Eriksen, Gutte (1918-2008), keramik 

       Holm Olsen, Poul (1920-1990), skulpturer

        

Abstrakt surrealisme, Cobra
       Heerup, Henry (1907-1993), malerier, (skralde)skulpturer, arbejder på papir
       Bille, Ejler (1910-2004), malerier, skulpturer, arbejder på papir
       Ferlov Mancoba, Sonja (1911-1984), skulpturer, arbejder på papir
       Thommesen, Erik (1916-2008), skulpturer, arbejder på papir

Martsudstillingen
       Jensen, Viggo (1886-1973), malerier, arbejder på papir
       Vogel-Jørgensen, Åge (1888-1964), malerier
       Leth, Harald (1899-1986), malerier, arbejder på papir
       Thommesen, Anna (1908-2004), billedtæpper, arbejder på papir
       Bille, Ejler (1910-2004), malerier, skulpturer, arbejder på papir
       Vasegaard, Gertrud (1913-2007), keramik
       Thommesen, Erik (1916-2008), skulpturer, arbejder på papir
       Mertz, Albert (1920-1990), malerier, objekter, arbejder på papir

Konkret, pop og koncept kunst
       Mertz, Albert (1920-1990), malerier, objekter, arbejder på papir
       Weiner, Lawrence (1942-2021), arbejder på papir

Samtidskunst, natur- & traditionsforbunden
       Munch-Petersen, Ursula (f.1937), keramik
       Olsen, John (1938-2019), arbejder på papir, grafik, Undrekammeret
       Christensen, Kirsten (f. 1943), keramikbilleder, arbejder på papir
       Westman, Inge Lise (f. 1945), malerier, objekt, grafik, arbejder på papir
       Klein, Kirsten (f. 1945), fotografier
       Sejrbo Nielsen, Hanne (f. 1950), arbejder på papir
       Nielsen, Lisbeth (f. 1952), skulpturer, arbejder på papir
       Bødker, Lene (f. 1958), glas
       Skjøttgaard, Bente (f. 1961), keramik
       Lake, Pipaluk (f. 1962), glas
       Møhl, Tobias (f. 1970), glas
       Westman Hertz Emil (1978-2016)

Samtidskunst, ekspressiv-abstrakt
       Sivertsen, Jan (f. 1951), malerier, grafik, arbejder på papir
       Sørensen, Anna (f. 1968), malerier, keramik

Samtidskunst, installatorisk
       Andersen, Martin Erik (f. 1964), installation, objekter, arbejder på papir
       Dr. Lakra (f.1972), vægmalerier, objekt, tegning

Samtidskunst, nyekspressiv og nyfigurativ
       Skjøttgaard, Bente (f. 1961), keramik
       Richter, Daniel (f. 1962), maleri
       Tal R (f. 1967), malerier, tegninger, grafik, tekstil, skulpturer
       Meese, Jonathan (f. 1970), malerier
       Peter Linde Busk (f. 1973), malerier, grafik 
       

Ikke-vestlige samlinger
       Afrikansk traditionel kunst, Poul Holm Olsens Samling
       Balinesisk traditionel kunst, Ejler Bille & Agnete Therkildsens Samling
       Mexicansk Folkekunst, Per Ulrichs Samling
       Præcolumbiansk keramik, Marie & Ole Hammers Samling
       Shipibo og Conibo keramik, Mette Kvist Jørgensens Samling
       Sydøstasiatisk keramik, Marie & Ole Hammers Samling
       Tibetansk traditionel kunst, Christian Poulsens Samling