Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Peter Linde Busk

Peter Linde Busk (f. 1973) er én af Danmarks mest markante yngre malere. Han har taget sin uddannelse på The Royal Academy of Arts og Slade School of Fine Arts i London, Hunter College of Art i New York samt på kunst­akademiet i Düsseldorf. Han bor og arbejder i dag i Berlin.
 
Eksistensens grundvilkår, og navnlig det moderne menneskes fysiske og psykiske udsathed, er blandt hovedtemaerne hos Peter Linde Busk. Billeduniverset er befolket af tragikomiske eller forfejlede skikkelser, der fremstilles med deformiteter og uskønne forvrængninger i afgrundslignende og kaotiske rum.
 
I værkerne vokser der fortællinger frem om nederlag og dyb fortvivlelse. Men ikke sjældent slår stemningen over i bidende satire, spøgefuldhed eller oprørsk humor. Dette skyldes ikke mindst kunstnerens anvendelse af værktitler, der foruden referencer til verdenslitteraturen – heriblandt Baudelaire, Cervantes, Rilke og Rimbaud – stammer fra populære og epokegørende amerikanske tv-serier som Deadwood og The Wire. Titlerne fungerer ofte som en art replikker mellem billede og beskuer, der udvider værkets fortællinger. 
 
De kunsthistoriske referencer er desuden talrige hos Peter Linde Busk, og han har også her blik for det storladne i den europæiske tradition, herunder moderne mestre i det 20. århundrede som Pablo Picasso (1881-1973) og Paul Klee (1879-1940). Blandt inspirationskilderne tæller også senmiddelalderligt ikonmaleri, ekspressionisme, Art Brut og Cobra-kunstens skyggesider. 
 
Peter Linde Busk er også interesseret i en række delvist upåagtede eller miskendte traditioner i kunsthistorien, bl.a. børnetegninger, folkekunst og sindslidendes kunst. Hvad angår sidstnævnte henter kunstneren først og fremmest inspiration hos kunsthistorikeren og psykiateren Hans Prinzhorn (1886-1933), der i sine undersøgelser af kreativitetens grundprocesser især hæftede sig ved psykotiske patienters billedskabelse. Heri mente han at kunne påvise en helt særegen sammensætning af figuration og ornamentik, der skulle bibringe det indre kaotiske følelsesliv en vis tålelig orden.
     
Lidt tilsvarende er Peter Linde Busks billedflader ofte bygget op ved hjælp af både ordnende mønstre og tilfældige spordannelser efter den kunstneriske arbejdsproces. Derudover er det et særkende hos kunstneren, at malemåden veksler mellem detaljerig, håndværksmæssig forfinelse og ekspressiv spontanitet. Uden dog at drage slutninger på baggrund af ydre ligheder med sindslidendes kunst ønsker Busk hermed at henlede vores opmærksomhed på risikovilligheden i selve det kunstneriske arbejde – hinsides kunstner-jeg’ets personlige anfægtelser og enhver indoktrinering.
 
Foruden maleriet omfatter Peter Linde Busks kunstpraksis også collage, keramiske arbejder og en omfattende grafisk produktion udført i forskellige blandingsteknikker.
 
Alt i alt aftegnes der hos Peter Linde Busk en kunstnerisk praksis i krydsfeltet mellem myte og modernitet; mellem samtidige nyfortolkninger af Det Vilde Vesten og socialpsykologiske aspekter af livet den moderne storbys indre bykvarterer.

Peter Linde Busk har udstillet adskillige gange i både ind- og udland, men Holstebro Kunstmuseum præsenterede i 2013 hans første soloudstilling på et dansk kunstmuseum, Læs mere her.
    
Peter Linde Busk