Åbningstider

Sommerens åbningstider 

(1. juli - 31. august)

Tir-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Aktuelle

Julie Stavad: The Needle That Broke Your Back 2015 Julie Stavad: The Needle That Broke Your Back 2015

9. juni - 16. september 2018 Julie Stavad
Stille Stykke. Lille Mund

Julie Stavad bruger utraditionelle materialer og arbejdsprocesser i sine skulpturer, der veksler mellem det bærende og det bårne, det diminutive og kompakte og det solide og det flydende.    

Se billeder fra udstillingen

Julie Stavad (f. 1987) dimitterede fra Det Jyske Kunstakademi i 2015, og har siden 2013 deltaget i en lang række udstillinger i ind- og udland. Stille stykke. Lille mund er hendes første soloudstilling på et dansk kunstmuseum, og alle værkerne er produceret specifikt til Færchfløjens store særudstillingssal. 
 
Stavads skulpturer og skulpturelle installationer bringer kroppen i spil gennem skalaspring og stoflige kontrastvirkninger. Udstillingen rummer objekter af blandede og beskedne materialer såsom stearin, gips og keramik, der omslutter de mere strømlinede skulpturer af rustent stål. Et banner med sætningen ”Solen er meget meget stram” og en over to meter lang granitmund uden krop trænger sig ligeledes på i udstillingsrummet. Sidstnævnte som et massivt overdimensioneret udsagn, der med sine sammenpressede læber synes forstummet i modsætning til bannerets bekendtgørende tekst. 
 
Stavad arbejder med skulpturelle grundproblemstillinger i en klassisk billedhuggertradition, og fremhæver i det hele taget selve formdannelsen og kroppens bearbejdende spor i materialet. De skabende hænder aftegner flydende bevægelser i den størknede gipsmasse som en fastfrosset gestus. 
 
En række markante modstillinger gør sig gældende i Stavads skulpturpraksis, der veksler mellem abstraktion og figuration, tyngde og lethed, det bærende og det bårne, det åbne og kompakte, det solide og det flydende. 
 
Eksempelvis modvirkes stålets lidt aggressive materialekendetegn af formgivningens spænding, der fremkalder nærmest organiske kvaliteter i værket. Granitmundens håndgribelighed og hele tyngdemæssige fremtoning fremstår ligeledes paradoksal i forhold til motivets kropslige og intimt erotiske henvisninger. De lejlighedsvise referencer til kunsthåndværk undergraves straks, idet værkernes kunstneriske selvstændighed og hele udformning udelukker enhver funktionel brug.    
 
Kunsthistoriske referencer anvendes frit hos Stavad, der blandt andet er optaget af popkunst, minimalisme og især surrealismens drømmesyner og tvetydige betydningsindhold. Værkerne tilnærmer sig velkendte genstande – blomster, spredte ben, paraboler, knapper, ører, skydespænder, hårnåle, clips, rutsjebaner – og opretholder dermed en kryptisk dobbeltnatur. Stavads værker skaber med andre ord forskydninger i vores fortrolige dagligdagsunivers, ofte på en ironisk måde, der tillader, at skulpturerne indimellem fremtræder faretruende og komiske på én og samme tid.  
 
Skulpturen er hos Stavad en legemliggjort form, der på associativ vis bringer skulpturobjektets, sprogets og kroppens domæner i samspil. Et samspil, der lader det tavse materiale blive talende, mens bannerets sproglige ytring for sin del opnår konkret sanselighed. På denne måde kobles forskellige sansemodaliteter, når man betragter Stavads skulpturer. Og i dette samsansningens perspektiv begynder udsagnet ”solens stramhed” at kaste nye betydninger af sig.   
 
Julie Stavad er bl.a. repræsenteret i Aarhus Kommunes og Statens Kunstfonds samlinger, og er modtager af en række legater, hædersbevisninger og rejsestipendier. I 2018 tildeles hun Astrid Noacks Legat. 
 
 
Udstillingen er støttet af 
Statens Kunstfond
Aarhus Kommunes Kunstråd
 
Tilbage