Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Aktuelle

26. september 2020 - 17. janaur 2021 Navigeringer
særudstilling


Udstillingsperiode: Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Hvor skal vi hen? Det er spørgsmål, vi er vant til at stille os selv, når vi skal finde vej i verden - konkret og eksistentielt. Og det er kernen i denne nye, store særudstilling.
Navigeringer - på kanten af en verden i forandring er en udstilling, der undersøger, hvordan verden, som den er skabt ‘i menneskets billede’, måske er ved at gå under. Dette opleves særligt tydeligt i makroskala i de globale klimaforandringer og ikke mindst den aktuelle corona-krise, men også i mikroskala i udviklingen af kunstig intelligens. Vores nutid er præget af disse grundlæggende udfordringer, der kalder på nye måder at navigere i verden på.
 
Vi kan alle blive i tvivl om, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer dertil. Udstillingens tema har dybe rødder i både historiske måder at se verden på og i vores liv i dag. Vores nutid er præget af store udfordringer, der kalder på nye måder at navigere på. I dag kan verden ikke længere blot forstås som spejlinger af menneskets forestillinger. Særligt klimakrisen, vores digitale liv og den hastige udvikling af kunstig intelligens fremmer kræfter, der overskrider menneskets individuelle kontrol.
 
Vejle Kunstmuseum og Holstebro Kunstmuseum har på den baggrund inviteret fire nutidskunstnere til at byde ind med nye kunstneriske vinkler på de forandringer, der præger verden i dag. Hver især har kunstnerne Rikke Benborg, Kristoffer Ørum, Gry Bagøien og Ferdinand Ahm Krag skabt kunstneriske miljøer, der reflekterer over, hvordan vi som mennesker måske kan navigere i en fremtid, som stadig befinder sig i mørke.
 
 
Disse ‘miljøer’ bliver sat i scene gennem en præsentation af, hvordan det vestlige menneske kulturelt set har opfattet og navigeret i verden siden oplysningstiden. Siden 1600-tallet har det vestlige menneske grundlæggende opfattet verden i et spænd mellem ‘verden omkring os’ og ‘verden i os’. Dette spænd er måske ved at briste i vores tid. I udstillingen spejles de nye kunstværker derfor i 1600-tallets videnskabelige og kunstneriske nyskabelser, der i sin tid banede vejen for oplysningstiden.
 
Rembrandts indre mørke
Som bagtæppe for samtidskunstnernes værker er sammensat et historisk miljø, der består af to historiske hovedelementer: Det ene er Hendrick Donckers søkort De Zee-Atlas ofte Water-Werelt fra 1669, hvor tidens største teknologiske nyskabelser inden for søfart gjorde det muligt at opmåle og aftegne den ydre verden, som mennesket havde erobret. De smukke håndkolorerede ark repræsenterer den mest oplyste navigationsviden, man rådede over på den tid.

På samme tid fokuserer en af 1600-tallets største kunstnere Rembrandt van Rijn i sine kobbertryk på et møde mellem lys og mørke, der spejler et menneskeligt indre. Det kommer til udtryk i et udvalg af Vejle Kunstmuseums raderinger af Rembrandt (1606-1669), suppleret med indlån fra Statens Museum for Kunst, der også har en samling af Rembrandts raderinger. Hvor søkortene oplyser den omgivende verden ved at opmåle og kortlægge den, så åbner Rembrandts kunst for et indre mørke af umålelige dimensioner.
 

  
I udstillingsperioden afholdes flere foredrag og offentlige omvisninger, og et særligt tilrettelagt undervisningsforløb tilbydes til skoler og ungdomsuddannelser.
 
Stærk, faglig fundering
Navigeringer - på kanten af en verden i forandring er knyttet sammen med et forskningsprojekt af postdoc Michael Kjær fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet. I forbindelse med udstillingen udgives en bog med både kunstneressays og fagfællebedømte artikler.
Bogen kan købes i museumsbutikken eller bestilles via museets hjemmeside her
Du kan læse bogens indholdsfortegnelse og introduktion her
  
Samarbejdet mellem kunstmuseerne i Vejle og Holstebro løfter udstillingen op på et højere kunstfagligt og formidlingsmæssigt niveau via de kunsthistoriske og kulturhistoriske ressourcer, museerne tilsammen råder over. Samtidig giver det udstillingen et længere liv til glæde for et større publikum på tværs af Jylland.
 
Artikler, anmeldelser m.m.
Podcast: Hør Michael Kjær, Ferdinand Ahm Krag og Jeppe Carstensen i samtale om udstillingen. 
 
Essay: Læs essayet En udstilling, der ligger hen i mørke her

"Uden at bibringe konkrete svar på noget som helst lykkes udstillingen som helhed med at virke ’profetisk’. Det er mørklægningens og alle de suggestive og anelsesfulde effekter, der tilsammen skaber denne storladne, næsten romantiske vibration. We are doomed! And we know it!"
 
Læs anmeldelsen på Kunsten.nu her
 
"Udstilling i Vejle bekræfter, at ikke alt forvandler sig til gråtoner i mørket." 

★★★★★ Læs JPs anmeldelse her (🔒) 


"'Navigeringer' slipper godt afsted med at kombinere søkort og kunst fra dengang i 1600-tallet – da det vestlige menneskes herskertrang for alvor begyndte at udfolde sig – med samtidskunst, der vidner om en radikal skepsis over for datidens store ideer." 

Læs Informations anmeldelse her (🔒) 

Navigeringer - på kanten af en verden i forandring kunne ses på Vejle Kunstmuseum i perioden 8. marts - 16. august 2020. Oplev udstillingen på Holstebro Kunstmuseum fra 26. september 2020 - 17. januar 2021.

Udstillingen er blevet mulig at realisere takket være generøs støtte fra en række fonde:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Knud Højgaards Fond, 15. Juni Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet og Red Giant. 
 
 
Tilbage