Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Aktuelle

5. juni - 31. oktober 2021 LAWRENCE WEINER - CLOSE TO A RAINBOWHolstebro Kunstmuseum har den store fornøjelse at præsentere en særudstilling med den amerikanske billedkunstner Lawrence Weiner (f. 1942) – utvivlsomt en af den internationale samtidskunsts væsentligste nulevende aktører.

Weiner har til lejligheden udarbejdet et storstilet udstillingsprojekt skabt specifikt til kunstmuseets Færchfløj, og CLOSE TO A RAINBOW er den til dato mest omfattende præsentation af kunstneren i Danmark.   
Lawrence Weiners virke udspringer af 1960ernes kunstneriske nybrud, hvor avantgardebevægelser såsom minimalisme, Fluxus og konceptkunst afstedkommer en ændret forståelse af billedkunstens ærinde. Man talte i tiden om kunstværkets "dematerialisering". Dette for at signalere, at kunstobjektets traditionelle farve- og formproblemer blev underlagt en mere omfattende undersøgelse af dets idémæssige indhold. I det hele taget opstod der et fokus på selve betydningsdannelsens mekanismer, dvs. sammenhængen mellem visuelle erfaringer og meningsudvekslinger. Weiner var en central figur i denne skelsættende nyorientering, og i over seks årtier har han på egne præmisser skabt værker med fortsat relevans.  
 
Weiners alsidige praksis indbefatter performance, maleri, film, kunstnerbøger, lyd, plakater, skulptur og væginstallationer. Han har i særlig grad gjort sig bemærket ved sin kunstneriske anvendelse af sprog og typografi, der i en radikal og særdeles stilren kunstpraksis bearbejdes til udsagnsbilleder og tekstlige fragmenter. En imødekommende gestus, der på grundliggende måder vedrører de rationaler, vi hver især anvender til at forstå den objektive virkelighed, geografi, historie, fænomenerne tid og rum samt, ikke mindst, kunstens sociale funktion. Der er overalt noget eksistentielt på færde, hvorfor værkerne ofte beskæftiger sig med vores orienteringsmuligheder i verden.
 
Weiner opfatter sproget som et skulpturelt medium – som objekt, struktur og billedskabende materiale i ét. I sine værker udtrykker han typisk fysiske forhold, hvor en handling beskrives og dermed konstitueres gennem selve udsagnet. Ofte handler det hos Weiner om at fremhæve et objekts specifikke egenskaber samt om, hvordan kunstværket potentielt materialiseres. Der er med andre ord tale om værker, hvor udtryk og indhold spiller sofistikeret sammen, og hvor betragterens personlige referencer og associationer bliver en del af værkets kommunikation og handling. 
 
Udstillingen på Holstebro Kunstmuseum består af ti monumentale tekstværker, heraf et helt nyproduceret værk, samt en række værker på papir. To af værkerne optræder samtidig i dansk oversættelse som en åben henvendelse til de besøgende. De for kunstneren så karakteristiske ordsammenstillinger er opsat og malet direkte på vægge og gulve, og de tilbyder tilsammen et aktuelt indtryk af det kunstneriske virke. 
 
KORT BIOGRAFI
Lawrence Weiner (f. 1942) er født og opvokset i Bronx, New York, USA. Han bor og arbejder i dag i New York og Amsterdam. Kunstnerens første præsentation fandt sted i 1960 i Mill Valley, Californien, hvor værkerne bestod af kratere skabt ved eksplosioner. Siden har Weiner deltaget i og stået bag en lang række epokegørende udstillinger, og han regnes i dag blandt de vigtigste ophavsmænd til konceptkunsten. 
 
Weiner er repræsenteret på de vigtigste kunstmuseer verden over, og i Danmark ejer en række fremtrædende institutioner værker af kunstneren, heriblandt Statens Museum for Kunst, ARKEN, Louisiana samt Holstebro Kunstmuseum, der råder over fem papirarbejder af Weiner.  
 
I 1974 havde Weiner sin første udstilling i Danmark på Tranegården i Gentofte (i dag: Tranen). I 1983 og igen i 1987 udstillede han sammen med Albert Mertz på Nordjyllands Kunstmuseum (i dag: KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg). I 1995 blev han første gang vist på Holstebro Kunstmuseum i en udstilling, der gik i dialog med museets afrikanske samling (Heart of Darkness). Og i nyere tid har han blandt andet udstillet sammen med Per Kirkeby (1938-2018) på Galleri Susanne Ottesen (2016).

MARKANT NYERHVERVELSE 
Udstillingen CLOSE TO A RAINBOW er selvsagt en hovedbegivenhed for Holstebro Kunstmuseum. Takket være en særdeles generøs donation fra Ny Carlsbergfondet har museet ved samme lejlighed erhvervet en monumental væginstallation af Lawrence Weiner i form af værket MATTER AS WE KNOW IT + RED PAINT + YELLOW MUD + GREEN SLIME & BURIED WHERE THE EARTH IS SOFT ENOUGH (1995).   
 
Det associationsrige værk er oprindeligt skabt i forbindelse med kunstnerens første visning på Holstebro Kunstmuseum. Erhvervelsen er en betydelig styrkelse af museets permanente samling, og derudover har Weiner tilpasset værket således, at det nu også pryder facaderne, der vender ud mod museernes skulpturhave. 
 
Dermed relaterer værket sig samtidig til Weiners kunstneriske udsmykning af byrådssalens ydermur på Holstebro Rådhus. Udsmykningen blev i 1991 doneret til Holstebro Kommune af Statens Kunstfond som markering af 25-året for opstillingen af Holstebros kunstneriske vartegn, Alberto Giacomettis (1901-66) bronzeskulptur Kvinde på kærre (1942). Denne blev for sin del ligeledes muliggjort ved hjælp af støtte fra Ny Carlsbergfondet. MATTER AS WE KNOW IT føjer sig på denne måde til de vigtigste kunsthistoriske pejlemærker for byens kulturprofil.  


Læs pressemeddelelsen her


Udstillingen CLOSE TO A RAINBOW er støttet af:
 
 
Tilbage