Åbningstider

1. - 30. september  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend kl. 11-17
Mandag     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2001

7. april - 10. juni 2001 Natur Lighed

Naturen er en uudtømmelig kilde til inspiration og erkendelse for kunstnere og har været det gennem hele kunstens historie. Det var dog først i 1600-tallet, at naturen blev et motiv i sin egen ret. For datidens mennesker afspejlede naturen og afbildninger af naturen det guddommelige.

Med tiden søgte mennesket man så må sige mere naturlige forklaringer på naturen, og det, der henregnedes under Gud, indskrænkedes mere og mere. Følgelig havde man ingen moralske problemer i forhold til naturen. Naturvidenskabernes fremkomst spillede her en afgørende rolle. For det moderne menneske har naturen derfor været til for mennesket skyld og en ressource, man havde fuld og hel råderet over.

Først i de senere årtier er vi for alvor blevet klar over, hvor forbundne natur og kultur egentlig er, og hvor afhængig mennesket er af naturen.
Naturens makro- og mikrokosmiske strukturer er motiverne i væveren Ane Henriksens billedserier. Men overalt i hendes vævninger er der samtidig spor af menneskets gøren og laden. Kardiografiske registreringer hen over konturer af grene spørger til naturens velbefindende, blindskrifttegn hentyder til famlen i blinde, og trækroner forvrænges i computeren – for blot at nævne nogle eksempler på sammenstødende i Ane Henriksens kunst. Hele serien er panoramisk i sit format, og billederne er meget store, så man som beskuer oplever en lighed med det at være i naturen. Også Per Bak Jensen arbejder i serier. Han er i sine fotografier af naturen optaget af det anonyme. Men det tilsyneladende betydningsløse fyldes med nærvær og oplevelse. Minimale forskydninger mellem fotografierne i den enkelte serie er årsagen til dette. Stederne forvandles og fyldes af noget uudsigeligt. ”Landskabet indeholder en oprindelig del af os selv, som det giver os tilbage, når vi vandrer i det”, udtaler kunstneren. Billederne balancerer samtidig på kanten af det almindelige, og derfor er Per Bak Jensens fotografier aldrig sværmeriske eller sentimentale.

Både Ane Henriksen og Per Bak Jensen er hver på deres måde nøgterne i deres naturforbundenhed. Begge udtrykker et natursyn, hvor naturen ikke er noget, der kan kontrolleres eller lader sig fuldt ud erkende. Og hvor kultur og natur er to sider af samme sag.

Ifølge forfatteren Peter Laugesen, der til udstillingens katalog har skrevet essayet ”Hunde, Græs og Fugle”, er kunsten selv natur. Den bliver skabt, som den gør, fordi den ikke kan være på nogen anden måde - ved at gøre som naturen gør, når den gør sig selv. Med andre ord, når kunst ikke forstiller sig, er den en parallel til naturen.

Natur Lighed? Tilbage