Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2002

23. marts - 26. maj 2002 Each Letter Is A Complete Book

På udstillingen “Each Letter Is A Complete Book” vises værker fra de senere år samt en række nye arbejder af den 38-årige Martin Erik Andersen, der er repræsenteret på flere af landets kunstmuseer og 5 gange har opnået præmieringer af Statens Kunstfond. Nu får Martin Erik Andersen en ny anerkendelse som modtager af Astrid Noacks Legat på Holstebro Kunstmuseum i forbindelse med udstillingsåbningen, lørdag den 23. marts.

Martin Erik Andersen arbejder med simple materialer og genstande, hvor af han skaber skulpturelle formationer og relaterer disse til det omgivende rum. Når noget sættes sammen med noget andet sker en gensidig påvirkning, ligesom rummet påvirkes. Der opstår med andre ord betydninger, som vokser med antallet af elementer, som inddrages af kunstneren. Fordi proportionerne i Martin Erik Andersens skulpturer i et og alt forholder sig til menneskets proportioner, spiller den enkeltes kropslige erfaring en central rolle i oplevelsen.Dette kunstens rum er derfor som et spejl, der på en gang spejler den enkelte og spejler virkeligheden. Martin Erik Andersen tilbyder dermed muligheden for at træde ind i en verden, der er genkendelig og alligevel så anderledes. Overalt vil der være små - måske endda store ’sprækker’ til noget andet, end det man kender fra sin egen virkelighed.
Hele situationen har Martin Erik Andersen beskrevet, som følger. ”Tag f.eks. en kop: I stedet for blot at se på en kop så tager kunstneren den op i hånden og vender og drejer den og slår den måske i stykker, for det kan jo være, at det først er, når en kop ligger som skår på bordet, at man for alvor forstår, hvad en kop er – nemlig dét den ikke er, når den er slået i stykker. At slå koppen i stykker giver en bredere, en større forståelse af hvad koppen er”.

”Mere afgørende bliver det naturligvis hvis man i stedet for en kop tænker på livet, så forstår man måske først for alvor livet, når man er sig døden bevidst. Døden er modbilledet til livet, men de er samtidig uløselig forbundet – ligesom kunsten er modbilledet til virkeligheden men alligevel er uløselig forbundet til den”.

Martin Erik Andersens værker har en forunderlig stoflighed, struktur og form og er fysiske og mentale eksperimenter for det små og det store i tilværelsen. Billedkunsten viser andre sider af virkeligheden end det talte og skrevne sprog, og hos Martin Erik Andersen er billedkunsten et i rummet eksisterende alfabet på kroppens, synets og stoffets præmisser.
”Hvis jeg skal forsøge at komme med en lille forklaring på hvad jeg selv bruger titlen til, så må det blive noget i retning af at sproget som sådan er det system som vi læser verden igennem, og alfabetet er så igen det system som vi læser sproget med. Alfabetet som sådant er i sig selv en slags systemsystem. Når der bli’r sat lighedstegn mellem del og helhed lukker systemet sig i en absurd cirkel, som måske gør det tydeligt at der noget som det netop ikke dækker. Billedkunst kan være et forsøg på at komme om på den anden side af vores læsning af verden, et forsøg på at opbygge et slags parallelsystem, et levende alfabet på kroppens, synets, rummets og stoffets præmisser. Billedkunsten kan, når den selvstændiggør sig fra vores sprog, pege på kanten af vores sproglige forståelsesramme - og på den måde kan den måske hjælpe os med at se kanten af vores blindhed.”

I forbindelse med udstillingen har Martin Erik Andersen lavet et katalog og et serigrafi med motivet “Each Letter Is A Complete Book” (gengivet) i signeret oplag på 105 eksemplarer.


Tilbage