Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2002

5. januar - 10. marts 2002 Naturromantiker og ekspressionist. Oluf Høst

Den populære og samtidig i dansk modernisme meget betydelige maler Oluf Høst (1884-1966) vises i en stor udstilling på Holstebro Kunstmuseum. Med 35 malerier og 18 akvareller og tegninger gives en sjælden lejlighed til at danne sig et nuanceret indtryk af den frodige bornholmermaler, hvis indre stemninger udløstes i glødende farver og stoflighed. Der er malerier fra ungdommens søgende år til de modne skildringer af himlen og havet ved Gudhjem, fra gården Bognemark, af ildebrande og af stjerner mod nattehimlen - motiver der alle skaffede Oluf Høst en position i ikke bare dansk men også skandinavisk kunsthistorie nogen er Oluf Høst bornholmermaler. Som den eneste af de vigtige malere, der havde sit virke på øen i årene under Første Verdenskrig og i mellemkrigstiden indtog Oluf Høst den særstilling at være født og opvokset på Bornholm. I en ung alder stak han til søs. Senere fik han en uddannelse som håndværksmaler. I København studerede Oluf Høst på flere kunstskoler og skabte sig snart en kunstnerkarriere. Efter en række somre med sin nystiftede familie at have besøgt sin fødeø blev savnet større og større, og i 1929 bosatte han sig endelig i Gudhjem.

Oluf Høst var naturromantiker og ekspressionist. Digteren Martin A. Hansen har skrevet om de stemninger bl.a. Oluf Høst hensætter ham i: ”I det bornholmske lys må der være et element af mystik og eventyr. Stene har ansigter, træerne har endnu noget troldsk ved sig, kimingen er en virkelig grænse mellem denne verden og alle andre verdener, som er skabt helt anderledes. Alene de underliggende solnedgange på Bornholm lader en gæst forstå, at her må malerne blive mystikere”. Hele Oluf Høsts tankegang var gennemsyret af en søgning mod det åndelige. Han kaldte sig selv for ”naturpsalmist” og sagde at det ikke gør noget, at husene menneske bor i er grå, når ”bare de har sjælsfarve”.

Men Oluf Høst havde så sandelig også et kontant og praktisk forhold til sine motiver. For eksempel aftalte han med brandvæsenet, at de skulle ringe til ham, når der var brand i nærheden. Og den pittoreske bondegård Bognemark købte han for næsen af malerkollegaen Niels Lergaard, og ind-rettede den som motiv. Gården blev derefter nemlig forpagtet ud med en række klausuler, som bl.a. omfattede, at der altid skulle være to køer i stalden, ligesom der skulle være pelargonier i vinduerne i stuehuset!

Oluf Høst Museet har sammensat udstillingen med billeder fra museets samling, billeder der er i familien Høst eje samt fra kunstmuseer og private samlinger. Museet har til huse i Oluf Høsts hjem Norresân i Gudhjem på Bornholm.

Oluf Høst fik i 1920’erne i øvrigt stor betydning for den unge maler Harald Leth, der med mange betydelige værker så fornemt er repræsenteret i Holstebro Kunstmuseum. Sammen delte de to malere glæden over naturen og dens farver og på rejser verdenskunstens klassikere. Derfor præsenteres Harald Leth i en særophængning i forbindelse med ”Oluf Høst – naturromantiker og ekspressionist”.

På storskærm vises to film i udstillingen:

”Oluf Høst – en maler og hans miljø”. Kunstneren fortæller om bornholmske motiver, årstider og farver. Vekselvirkningen mellem motiv og værk fremhæves, når Høst efter vandring gennem farverige landskaber poetisk fortolker indtrykkene ved sit lærred. Varighed 14 min. Instrueret af Helge Ernst i 1964.

”Naturpsalmisten”. Levende fortælling om Oluf Høst som kunstner og menneske fra barneår på Bornholm over ungdomsår i København til hjemkomst i Gud­hjem og huset Norresân. Huset bliver rammen om hans liv i knap 40 år. Vi møder kunstneren og personer, der er optaget af hans billeder eller som stod ham nær. Her fås et grundigt indblik i Oluf Høst og hans værk; filmen viser også, hvordan kunsten på godt og ondt er forankret i den verden, som omgiver kunstneren. Instrueret af Rasmus Nielsen 1994-2000. Varighed 59 min.
Tilbage