Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2002

1. juni 2002 - 26. januar 2003 Undrekammeret

I fulde fem dage arbejdede John Olsen og hans medarbejder Lars Abrahamsen i Holstebro Kunstmuseum med at opstille og skabe det, der snart blev døbt ”Undrekammeret”. Og man bliver virkelig slået af forundring, når man gennem en snæver åbning træder ind i det lille kammer. I midten står en glasmontre fyldt med talløse naturalier og artefakter, og montren er så omfangsrig, at ens udsyn næsten spærres til tre store glasskabe opsat på væggene - ligeledes spækket med naturalier og artefakter. Ad en smal gang bevæger man sig rundt om montren og langs skabene, og på alle sider er man nu omgivet af sælsomme effekter.

Der er indtørrede ådsler, forunderlige grenknuder, dimser i jern og plastik, udstoppede dyr, et menneskefoster i sprit, attrapper af forskellig art, små bronzer af kunstneren, fotografier, et velformet ærmebræt, fugleæg i et utal af faconer og størrelser, gasmasker og pelshatte for blot at nævne nogle ganske få af de mange tilskuestillede effekter. Alt i alt er der mere end 550 – hvoraf adskillige i sig selv består af utallige dele. De er alle indsamlet gennem mange år - de fleste i naturen, men også på markedspladser og rundt omkring er der fundet uvurderlige skatte. Og endelig har folk foræret ting og sager, som de med god grund mente, John Olsen kunne bruge.

”Undrekammeret”s naturalier og artefakter blev valgt blandt et endnu større antal. Til museet var for inden ankommet godt to snese flyttekasser, og efter udpakningen lå effekterne overalt på gulvet i den tilstødende sal. Udvælgelsen og processen med at sammenkomponere dem var fysisk og psykisk særdeles krævende for de to - frem og tilbage i et væk mellem kammeret og den tilstødende sal og hele tiden blev der flyttet rundt med effekterne på hylder og platforme; men da femte dagen gik på hæld, faldt det hele i hak, og installationen stod færdig.

”Undrekammeret” fremstår umiddelbart kaotisk i sin kvantitative mangfoldighed. Ikke overraskende danner der sig snart på kryds og tværs betydninger af enhver art. Nogle skyldes en række effekters fællesskab, hvad angår farver, form og/eller stoflighed. Andre bunder i associationer, som bestemte sammenstillinger skaber. Nogle betydninger er åbenlyse og andre mere subtile. Skabene og montren har i forhold til hinanden hver sin tone, og sammen udgør de en kompleks helhed, der udstråler en gådefuld og suggestiv poesi.

Kernen i ”Undrekammeret” er naturen, naturens gang og det skæbnefællesskab, som mennesket har med naturen. John Olsen har formået at forene den kraft, han iagttager i naturen med sin egen skaberkraft. Hans kunst er desforuden præget af lidenskabelig og eksistentiel inderlighed, og selv i et så stort værk som ”Undrekammeret” er denne tilstede som en pulserende understrøm, hvor livsbekræftende frodighed blander sig med erkendelse af sammen­hængen mellem vækst og forfald og dermed al tings begyndelse og ende.

”Undrekammeret” har sin egen logik, og med sine udtalte mindelser om tidlige tiders raritetskabinetter og kunstkamre er kammeret i alle henseender en veldefineret størrelse - om man vil et museum i museet. Tilbage