Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2003

11. oktober 2003 - 4. januar 2004 På grænsen til en anden tid. Sonja Ferlow Mancoba, Robert Jacobsen, Erik Thommesen

Lørdag den 11. oktober åbner Holstebro Kunstmuseum efterårets store udstilling, der er et portræt af tre markante personligheder i 20. århundredes danske billedhuggerkunst, fra den generation der voksede op og debuterede i 1930’erne, og som modnedes i 2. verdenskrigs skygge.

Sonja Ferlov Mancoba, Robert Jacobsen og Erik Thommesen (født hhv. 1911, 1912 og 1916) var i deres kunstneriske virke fælles om at være eksperimenterende, internationalt orienterede og inspireret af kunst uden for den vestlige kultursfære. Deres første skulpturer blev skabt i 1930’ernes og 1940’ernes frodige danske kunstmiljø, hvor det abstrakt-organiske udtryk trivedes. I krigens kølvand kom opbrud og forandringer, og de tre billedhuggere gik hver deres veje.

Robert Jacobsen begyndte at svejse i jern og skabte de konkret-konstruktivistiske skulpturer, som han fik sit internationale gennembrud med i Paris i 1950. Sammen med ligesindede kunstnere kæmpede han for gennem kunsten at bidrage til genopbygningen af det krigsødelagte Europa, og hans kunst udtrykker optimisme og fremskridtstro. Samtidig skabte han de fabulerende og skæve dukker af jernskrot, der dog først præsenteredes år senere, og som stærkt bidrog til, at han blev folkekær i Danmark.

Sonja Ferlov og Erik Thommesen holdt fast i og videreudviklede hver på deres måde det abstrakt-organiske udtryk. Begge indgik de i forskellige COBRA-sammenhænge. Erik Thommesen deltog i de store COBRA-udstillinger i 1949 i Amsterdam og i 1951 i Liege. Men han følte sig rodløs, og blev i 1951 én af hovedkræfterne bag sammenslutningen Martsudstillingen, hvor traditionsforbundne værdier stod i centrum. Erik Thommesen udtrykte i sine abstrakte skulpturer menneskelig væren.

Efterkrigsårene var også turbulente for Sonja Ferlov, og gennem det meste af 1950’erne isolerede hun sig fra kunstlivet. Men i 1960’erne vendte hun desto stærkere tilbage med værker, der udtrykker grundlæggende tro på nødvendigheden af et menneskeligt fællesskab.

De tre billedhuggere er de betydeligste danske repræsentanter for, hvad man kan kalde den abstrakt-humanistiske skulptur. Det er et skulpturudtryk, som kulminerer i løbet af 1950’erne og 1960’erne for derefter at raffineres. I den abstrakt-humanistiske skulptur er omdrejningspunktet direkte eller indirekte den menneskelige krop og eksistens, og der er i den en basal tro på universelle betydninger og universelle plastiske kvaliteter.

Men den bliver til i en tid, hvor alle værdier relativeres, og nuet spiller en større og større rolle. Den abstrakt-humanistiske skulptur udtrykker derimod urokkelig eksistens og fremstår som en art sandhedsvidne om at der eksisterer noget andet og større end tidens populærkultur, massemedier og teknologiske landvindinger. Den abstrakt-humanistiske skulptur bliver til på trods af sin tid - på grænsen til en anden tid.

På udstillingen vises i alt 75 værker, og de tre billedhuggere følges gennem modning til kunstnerisk afklaring. Deres værker udstilles parallelt så både forskelle og ligheder i deres kunstneriske udvikling synliggøres.
Tilbage