Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2004

9. oktober - 12. december 2004 NINA STEN - KNUDSEN RETROSPEKTIV

Lørdag den 9. oktober kl. 15.00 åbner Holstebro Kunstmuseum udstillingen ”Nina Sten-Knudsen”. Med udstillingen sætter museet fokus på én af de mest betydende kunstnere på den danske kunstscene.

Nina Sten-Knudsen er først og fremmest maler og historiefortæller. Med maleriet som udgangspunkt fortæller hun fascinerende historier om fortiden og nutiden, om mennesket, naturen og kunsten, om kaos og kosmos. Hendes billeder og historier rummer et utal af referencer – nogle er vi fortrolige med og kan genkende, andre er foruroli-gende som mareridtsagtige drømmesyn. Hun sætter billeder fra kunstens, filmens, virkelighedens og myternes verden sammen, så der dannes nye betydninger og fortællinger.

På en måde er Nina Sten-Knudsen en ’gammeldags’ kunstner, som slet ikke burde kunne eksistere i nutiden. Lige siden hun debuterede i 1979, har maleriet været erklæret dødt. Og de store fortællinger og de værdier, de står for, har for længe siden mistet deres betydning for det moderne menneske.

Hendes kunstneriske karriere har derfor været en kamp, som har betydet, at hun flere gange har været tæt på at opgive maleriet. Allerede da hun gik på Kunstakademiet, spurgte hendes professor, Svend Dalsgaard, hvorfor hun egentlig malede. Det førte til, at hun begyndte at arbejde med installationer, der bestod af økser, pilespidser og primitive redskaber, som hun selv smedede. En slags arkæologiske undersøgelser af fortiden og oprindelige folks leve- og tænkemåde.

Men i 1981 trængte maleriet trængte sig igen på. Hun begyndte at male dyr. Silhuetter af ulve, ørne og hjorte blev til billedtegn, som både kunne forstås forudsætningsløst, men som samtidigt var forbundne med myter og urfortæl-linger. I de følgende år eksperimenterede hun med maleriets muligheder, udtryksformer og indhold.

I 1996 trængte spørgsmålet om maleriets berettigelse sig igen på. Nina Sten-Knudsen solgte sit atelier og beslut-tede, at hun ikke længere ville være en del af kunstverdenen. Men hun kunne alligevel ikke helt opgive maleriet. Hun lavede små, realistiske portrætter – ’hemmelige’ billeder til ’sig selv’, som hun gemte i små skabe. Og hun tog ud i det sneklædte landskab med slæde og malerkasse og malede himlen – bare for at prøve hvordan det føltes.

Men efter ét år tog hun igen malerpenslen i hånden. Hun besluttede, at når maleriet alligevel var dødt, kunne der ingen forventninger være til det, og så kunne hun male lige, hvad hun havde lyst til.

Den erkendelse var udgangspunktet, da hun begyndte at male udstillingens store malerier – store både i fysisk, indholdsmæssig og malerisk forstand. Det er malerier, der rummer et væld af historier, og hvor de store spørgsmål i tilværelsen er det konstante omdrejningspunkt. Billederne kan nærmest sammenlignes med geologiske aflejrin-ger, hvor billeder lejrer sig på billeder. Billederne er enorme – op til 2,97 x 4,78 meter. Og begynder man at gå på jagt efter de billeder, der skjuler sig i lagene i disse enorme lærreder, risikerer man bogstaveligt talt at blive opslugt af dem.

I 1982 var Nina Sten-Knudsen en af de centrale skikkelser på udstillingen ”Kniven på hoved”, der varslede det så-kaldt ’vilde maleris’ indtog i Danmark. Men i modsætning til sine kolleger dyrkede hun ikke værdisammenbruddet. Hun søgte i stedet efter nogle grundlæggende værdier: På indholdssiden til myterne og de store fortællinger og malerisk til Leonardo, Vermeer, Turner og mange andre, der flittigt citeres i billederne.

Udstillingen viser alle de mange forskellige faser i Nina Sten-Knudsens kunstneriske udvikling. Hendes eksperi-menter med installationer, de tidlige malerier med dyresilhuetter, eksperimenterne med maleriet som et fysisk ob-jekt i rummet, skabene med de hemmelige billeder, og de senere års kæmpelærreder hvor fortællingerne udfolder deres helt eget univers. Fra de seneste år, vises også keramiske arbejder, lavet i samarbejde med Den Kongelige Porcelænsfabrik.

På den måde dokumenterer udstillingen Nina Sten-Knudsens spændende og fascinerende verden og viser, at der trods mange eksperimenter og stilskift, er sammenhæng og konsekvens i hendes værk, lige fra debuten i slutnin-gen af 1970’erne frem til i dag.

Udstillingen viser mere end 100 værker fra 1978 til 2003. Den blev oprindelig vist på Sophienholm i København i sommers. Men i Holstebro er udstillingen blevet udvidet med 6 malerier, heraf 2 meget store billeder, der hører til Nina Sten-Knudsens nyeste produktion. Tilbage