Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag - fredag kl. 12-16
Weekend kl. 11-17
Mandag (ikke helligdage) Lukket
   

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2006

4. marts - 23. april 2006 Ellens Villa - Ellen Hyllemose

Ellen Hyllemose er årets modtager af Astrid Noacks legat, der overrækkes lørdag den 4. marts kl. 15 i forbindelse med åbningen af kunstnerens udstilling. Der vises værker fra perioden 1994-2006. Til udstillingen er udgivet en plakat, der samtidig er et slags visuelt katalog over Ellens produktion siden 1992.

Ellen Hyllemose (f. 1968) er svær at placere. Er hun maler? Er hun billedhugger? Eller er hun noget midt imellem? Og hvad kalder man så det?

Hendes værker placerer sig et sted midt i mellem de værkkategorier, vi normalt er vant til. Også sådan helt konkret: Hendes billeder hænger nogen gange i hjørnet, og andre gange står de på gulvet ud fra væggen. Eller også kan de være anbragt i bunker på gulvet. Billederne er ofte dækket med badedragtstof eller lavet af papirbaner eller påsat tape. Og skulpturerne er, som var de stoppet ind i store stofposer, så man kun lige kan ane dem. Eller en delvis åben kasse anbragt oven på en badedyrslignede form.

Og de materialer Ellen Hyllemose benytter sig af - mdf-plader, maling, farvet tape, elastik, lycra, tegnestifter, glanspapir - er dagligdags materialer, som vi nok er fortrolige med, men som vi normalt ikke ser optræde sammen på den måde, og som vi da slet ikke ser som kunstneriske materialer med en særlig æstetik. Det er ikke uden underfundighed, at Ellen Hyllemose taler om, at hun indretter rum sin villa!

Ellen Hyllemose fortæller ikke historier på traditionel vis. Det er en villa med rum, hvor rumlighed problematiseres og illusion gøres til en dyd. Nogle overflader er kontante i deres materialitet, mens der under andre overflader udbuler fremmedagtige legemer. Noget suggestivt er på færde men af en meget prosaisk natur – masonit, en plasticpose, gammel trøje.

For Ellen Hyllemose er værket lig materialet og struktureringen af materialet. Værkets æstetik er materialets æstetik. Samtidig er det hendes helt egen æstetik i kraft af den måde, som hun kombinerer materialerne på. Materialernes tekstur og ikke mindst farver spiller af gode grunde en fremtrædende rolle i udtrykket. Farverne er snart rumlige fænomener og snart lige så flade, som de flader, de er påsat eller en del af.

Det er sådan, at noget bliver kunst - når det adskiller sig fra og sprænger det normale. Når det åbner op til nye måder at opleve den verden, vi bevæger os i, og de ting vi omgiver os med. Og det gør Ellen Hyllemoses malerier og skulpturer - eller hvad det nu er, de er? Tilbage