Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2008

29. november 2008 - 22. februar 2009 Stærkere end livet. Billedhuggerne Astrid Noach 1888-1954

Astrid Noack er en ener i dansk kunst, og hun er svær at placere i en isme eller en retning. Astrid Noack skabte i perioden fra 1925 til sin alt for tidlige død i 1954 en række enestående skulpturer, hvor hun på én gang søgte at udtrykke det grundliggende menneskelige og skulpturens inderste væsen.

Fra den 29. november viser Holstebro Kunstmuseum en stort og bredt anlagt udvalg af Astrid Noacks skulpturer, der dokumenterer hendes livsværk og hendes centrale placering i dansk billedhuggerkunst. En placering der i 2005 skaffede hende plads i Kulturkanonen.

Det kanoniserede værk
Holstebro Kunstmuseum har til udstillingen fra Göteborg Kunstmuseum hentet Astrid Noacks nu kendteste værk ”Stående Kvinde”, som i 2005 blev optaget i Kulturkanonen. ”Stående Kvinde” er det ene af de i alt tre værker, der i Kulturkanonen repræsenterer det 20. århundredes billedkunst. Skulpturen, der er skåret i teaktræ, købte Göteborg Kunstmuseum i 1947 af kunstneren.

Udstillingen giver en enestående mulighed for at se den kanoniserede skulptur sammen med andre versioner af dette motiv og naturligvis Astrid Noacks øvrige værk, der dels kommer fra museets egne samlinger og dels fra en række danske museer.

Liv og værk
Astrid Noack blev født i Ribe i 1888. I 1910 blev hun udlært billedskærer fra Vallekilde Højskole og kom ind i kredsen omkring Joakim Skovgaard. Efter afslutningen af 1. verdenskrig drog hun sammen med mange andre danske kunstnere til Paris, hvor hun i 1922 skabte sin første selvstændige skulptur.

I 1932 flyttede hun tilbage til Danmark og blev snart som den første kvinde medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen. Gennembruddet kom, da hun fik opgaven med at skabe mindesmærket over Anna Ancher, der blev opstillet i Skagens Museums have i 1939. I de følgende år skabte hun en række betydelige skulpturer, der placerer hende som en central skikkelse i dansk billedhuggerkunst.

Stærkere end livet
Kvindelige kunstnere har ofte vanskeligt med at slå igennem og fastholde deres position i eftertiden. Man kan sige, at Astrid Noacks værk har klaret sig mod alle odds. I sin tid var hun én blandt mange billedhuggere. Men eftertiden har for alvor fået øje kvaliteterne i hendes værk – der er udsprunget af et intenst forhold til livet og kunsten og en aldrig svækket tro på kunstens betydning.

Skulptur som skulptur
Astrid Noacks skulpturer er tidløse og handler ikke om at udtrykke en bestemt kunstretnings program, men om at søge ind til den rene skulpturelle form og til essensen af den menneskelige væren udenfor tid og sted. Derfor har hendes skulpturer mere til fælles med ægyptisk kunst og græsk, arkaisk skulptur, end med de ismer, der opstod i begyndelsen af det 20. århundrede.

Det er menneskefiguren – oftest børn og kvinder – der er emnet for Astrid Noacks skulpturer. Gerne anbragt i den mest enkle stilling: Stående og frontalt. Kroppens drejning og hændernes eller føddernes placering skaber bevægelse og spænding i formen.

For Astrid Noack er skulpturens form det vigtigste, og det alt andet underordner sig. Hun er disciplineret i sit valg af virkemidler, og skulpturerne er befriet for referencer, personlige projektioner og andet overflødigt. Hvem eller hvad skulpturen forstiller, er underordnet formen. Derfor virker hendes værker selvfølgelige og afsluttede, samtidigt med at man bag værket fornemmer en fordring om at begribe og udtrykke livet og en dyb agtelse for hvert enkelt menneskes væren.

Udstilling og monografi
Udstillingen på Holstebro Kunstmuseum er resultatet af et forskningsprojekt om Astrid Noacks liv og værk, som mag. art. Hanne Pedersen har arbejdet med de sidste mange år. Det har resulteret i monografien ”Stærkere end livet – billedhuggeren Astrid Noack 1888-1954”, der udkommer i forbindelse med udstillingen.

Monografien indeholder også en værkfortegnelse, der giver et samlet overblik over Astrid Noacks tredimensionelle arbejder. Det er den første, samlede katalogisering af Astrid Noacks arbejde.

Udstillingen, der er arrangeret i samarbejde med Thorvaldsens Museum, er opbygget kronologisk og samtidigt inddelt i en række temaer, der skildrer vigtige emner i Astrid Noacks arbejde, bl.a. stående og gående kvinder, Anna Ancher, buster og kvinder med barn.

Udstillingen åbnes lørdag den 29.11. kl.15.00 af direktør for Thorvaldsens Museum Stig Miss.
Tilbage