Åbningstider

1. - 30. september  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend kl. 11-17
Mandag     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2011

17. september 2011 - 28. maj 2012 Verdenskunst og kunst fra hele verden


Museets samling med verdenskunst og kunst fra hele verden præsenteres i en ny ophængning.
 
Holstebro Kunstmuseum ligner ikke noget andet dansk kunstmuseum, idet museet fortæller historien om kunst som universelt fænomen: At mennesket alle steder og til alle tider har et fundamentalt behov for at udtrykke sig. Det gør museet ved at vise dansk kunst og kunsthåndværk fra 1930erne til i dag sammen med grafiske arbejder af bl.a. Picasso og Matisse samt samlinger af ikke-vestlig kunst. 
 
Museet samler forholdsvis få kunstnere, der til gengæld gerne vises med mange værker.

Følgende kunstnere er udstillet:
 
Klassisk modernisme, dansk / Classic Modernism, Danish
       Astrid Noack (1888-1954), skulpturer og tegninger
       Lauritz Hartz (1903-1987), malerier
       Harald Leth (1899-1986), malerier
 
Klassisk modernisme, udland / Classic Modernism, International
       Marc Chagall (1887-1985), grafik (dog ikke 11.10.-18.11.2011)
       Pablo Picasso (1881-1973), grafik (dog ikke 11.10.-18.11.2011)
       Henri Matisse (1869-1954), grafik (dog ikke 11.10.-18.11.2011)
       Alberto Giacometti (1901-1996), grafik (dog ikke 11.10.-18.11.2011)
       Francis Bacon (1909-1992), grafik (dog ikke 11.10.-18.11.2011)
 
Abstrakt surrealisme, Cobra og ’Martsudstillingen’ / Abstract-Surrealism, Cobra and ‘Martsudstillingen’
       Henry Heerup (1907-1993), malerier, (skralde)skulpturer og tegninger
       Ejler Bille (1910-2004), malerier, skulpturer og tegninger
       Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984), skulpturer og tegning
       Anna Thommesen (1908-2004), billedtæpper
       Erik Thommesen (1916-2008), skulpturer og tegninger
 
Konkret, pop og koncept kunst / Concrete, Pop and Conceptual Art
       Albert Mertz (1920-1990), malerier, objekter og arbejder på papir
 
Nutidskunst, traditionsforbundet / Contemporary Art, Tradition-bound
       John Olsen (f. 1938), papirarbejder (dog ikke 30.9.-18.11.2011), Undrekammeret
       Inge Lise Westman (f. 1945), malerier og objekt (dog ikke 30.9.-18.11.2011) 
       Kirsten Klein (f. 1945), fotografier (dog ikke 30.9.-18.11.2011)
       Pipaluk Lake (f. 1962), glas (dog ikke 30.9.-18.11.2011)
       Lene Bødker (f. 1958), glas (dog ikke 30.9.-18.11.2011) 
 
Nutidskunst, senmoderne / Contemporary Art, Late-Modern
       Jan Siversen (f. 1951), maleri
       Tal R (f. 1967), malerier, tekstil og skulptur
       Jonathan Meese (f. 1970), maleri
       Martin Erik Andersen (f. 1964), installation, objekter og papirarbejder
       Ursula Munch-Petersen (f.1937), keramik
       Bente Skjøttgaard (f. 1961), keramik
       Anna Sørensen (f. 1968), maleri og keramik
 
Ikke-vestlige samlinger / Non-Western Collections
       Udvalgte værker fra Poul Holm Olsens afrikanske Samling (midlertidig nedtaget)
       Balinesisk traditionel kunst, Ejler Bille & Agnete Therkildsens balinesiske samling
       Præcolumbiansk keramik, Marie & Ole Hammer præcolumbianske samling
       Sydøstasiatisk keramik, Marie & Ole Hammers sydøstasiatisk samling 
Tilbage