Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2012

14. januar - 13. maj 2012 Ude af fokus. Maleriet i en digital virkelighed


Se udvalgter værker fra udstilingen her

Hvordan tager verden sig ud? Kunstnerne på Ude af fokus maler den, så man kan se, hvad det er! På forskellig vis skildrer udstillingens ni kunstnere hjemmet, villakvarteret og etagebyggeriet. Også landet med mark og skov, veje og huse males, som var man der selv. Men ser man nærmere efter, er motiverne ’ude af fokus’. De flimrer, er fordrejede eller forvrængede. Hvad er virkeligheden overhovedet for en størrelse i dag, hvor vi konstant bombarderes af billeder, der alle vil påvirke os og danne vores forestilling om verden?

Udstillingen viser værker af Allan Otte, Anette Harboe Flensburg, Christian Schmidt-Rasmussen, Christian Skeel, Christina Malbek, Ivan Andersen, Kaspar Bonnén, Maria Torp, og Søren Martinsen.

Billeddeling, filoverførsler, smartphones, YouTube og Twitter. Den virkelighed, vi befinder os i i dag, er markant forandret i forhold til tidligere. Vi lever i en verden, hvor vi dagligt bombarderes med billeder fra fjernsyn, internet og skærme i det offentlige rum. Hvor billeder deles mellem mennesker, og hvor ingen har patent på det visuelle udtryk.

Udstillingen Ude af Fokus undersøger, hvordan maleriets rolle er i vores tid, hvor virkeligheden præges af en accelererende distribution af billeder, der ikke levner tid og plads til fordybelse og eftertanke.

Udstillingens kunstnere forholder sig på forskellig vis til denne påvirkning. Nogle omfavner og inddrager billedstrømmen i maleriet, så billedrummet karakteriseres af et kaotisk, splintrende og destabiliserende udtryk.

Andre af udstillingens kunstnere henter inspiration i tidligere tiders landskabstraditioner.
Ligesom romantikkens landskabsmalere, hvor malerierne var udtryk for en indre virkelighed, bruger de landskabsmaleriet til at skildre eksistentielle emner, som det moderne menneskes møde med globaliseringen, demografiske forandringer, sindet mv. Ideen om det idealiserede landskab, og om at der findes en ubesmittet, ren folkesjæl derude, bliver her mødt af en natur, præget af maskiner og død.

Allan Otte og Anette Harboe Flensburgs billeder ser ud som om de er produceret digitalt. Hos Anette Harboe Flensburg er billedrummet umilddelbart genkendeligt og inviterende i forhold til beskueren. Men kigger man efter, viser denne orden sig at være en illusion, og i stedet breder en tomheden sig. Allan Ottes billeder er på sammen måde præget af en udveksling imellem det abstrakte og det realistiske. Malerierne ser realistiske ud, dog med en noget flimrende effekt, som får én til at tænke på en monitor. Bevæger man sig tættere på, ser man, at maleriet er bygget op af abstrakte felter, som skyder sig ind mellem os og billedet. Også her opstår tomhed og tab.

Hos Christina Malbek mødes den genkendelige virkelighed med en voldsom abstraktion. På overfladen ligner billederne intime, private fotos omsat til maleri. Men ser man nøjere efter fornemmes en uhygge, som den postulerede intimitet fra privatsfæren ikke længere kan gennemtrænge. I mødet mellem det figurative og det abstrakte mister de figurative elementer deres repræsentationskraft og kommer i stedet til at fremstå som kaotiske fragmenter.

Christian Schmidt-Rasmussens motiver er hentet i vores fælles billedlager. Han kaster sig over typehuse, idrætshaller, landskaber og pølsevogne, men forvrænger den ellers genkendelige virkelighed, så vi ikke kan genkende den. På den måde får maleriet os til at reflektere over og genopdage selv de mest genkendelige dele af vores virkelighed.

Maria Torps billeder er komplekst orkestrerede med et væld af spejlinger og detaljer. På samme måde som 1960’ernes superrealister, tager hun udgangspunkt i det genkendelige. Men den genkendelige virkelighed undergraves – eller udvides – i sammenstødet mellem de mange virkeligheder, der støder sammen og blandes i de spejlende overflader.

Søren Martinsens landskabsbilleder forholder sig dobbelttydigt til virkeligheden. Umiddelbart genkender vi hans værker som virkelighedstro landskabsafbildninger. Deres fotografiske skæring, kædet sammen med deres realistiske formsprog, skaber en klar forventning hos os om, at vi her har at gøre med et udsnit af virkeligheden. Men samtidig fornemmes der en snigende og ganske alternativ virkelighed.

Ivan Andersen tager, på trods af billedernes voldsomme og nærmest eksplosive udladninger udgangspunkt i det genkendelige. Motiverne er nærmest trivielle i deres fotografiske nøjagtighed. Men motiverne får ikke lov til at stå ret længe som letgenkendelige elementer. De udfordres og sprænges af skæve elementer og abstrakte, fordrejede strukturer.

Kasper Bonnéns malerier er sammensatte og dynamiske. Her opløses centralperspektivet i en række forskellige perspektiver. Billederne afspejler på denne måde en multimedial, visuel virkelighed, hvor også sproget spiller en ikke uvæsentlig rolle.

I Christian Skeels billeder skabes der nye rumlige konstruktioner. Skeel bruger ikke blot maleriets motiv som et motiv. Han opbygger et perspektivisk rum inden i billedrummet, idet motivet danner alle flader i rummet. Motivet foldes ind i kasser eller opløses i rammer der fortsætter ind i billedet og bringer uorden i, hvad der er nært og fjernt, og hvad der er op og ned.

Ude af fokus er den anden af to udstillinger, hvor Holstebro Kunstmuseum sætter fokus på samtidskunsten. Flere af udstillingens kunstnere har modtaget produktionsstøtte fra Statens Kunstråd til værker som indgår i udstillingen. Desuden har Holstebro Kunstmuseum modtaget støtte fra Statens Kunstråd til selve udstillingen.
Tilbage