Åbningstider

1. - 30. september  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend kl. 11-17
Mandag     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2013

2. januar - 28. april 2013 Verdenskunst og kunst fra hele verden

Museets samling med verdenskunst og kunst fra hele verden.
 
Holstebro Kunstmuseum ligner ikke noget andet dansk kunstmuseum, idet museet fortæller historien om kunst som universelt fænomen: At mennesket alle steder og til alle tider har et fundamentalt behov for at udtrykke sig. Det gør museet ved at vise dansk og international kunst sammen med samlinger af ikke-vestlig kunst. 
 
Museet samler forholdsvis få kunstnere, der til gengæld gerne vises med mange værker.

Følgende kunstnere er udstillet (en kunstner kan være repræsenteret i mere end én gruppe):
 
Klassisk modernisme, udland
       Matisse, Henri (1869-1954), grafik ("Jazz")  
       Picasso, Pablo (1881-1973), grafik (blade fra "Suite Vollard") 
       Chagall, Marc (1887-1985), grafik (blade fra "Døde Sjæle" og "Bible I-II") 
       Giacometti, Alberto
(1901-1996), grafik ("Paris sans fin") 
       Bacon, Francis (1909-1992), grafik ("Triptykon 1983") 
 
Klassisk modernisme, dansk
       Noack, Astrid (1888-1954), skulpturer, arbejder på papir
       Hartz, Lauritz (1903-1987), malerier
       Vasegaard, Gertrud (1913-2007), keramik  
       Eriksen, Gutte (1918-2008), keramik 
          
Abstrakt surrealisme, Cobra
       
Heerup, Henry (1907-1993), malerier, (skralde)skulpturer, arbejder på papir
       Bille, Ejler (1910-2004), malerier, skulpturer, arbejder på papir
       Ferlov Mancoba, Sonja (1911-1984), skulpturer, arbejder på papir
       Thommesen, Erik (1916-2008), skulpturer, arbejder på papir

Martsudstillingen
       Bille, Ejler (1910-2004), malerier, skulpturer, arbejder på papir
       Vasegaard, Gertrud (1913-2007), keramik 
       Thommesen, Erik (1916-2008), skulpturer, arbejder på papir
       Mertz, Albert (1920-1990), malerier, objekter, arbejder på papir

Konkret, pop og koncept kunst
       Mertz, Albert (1920-1990), malerier, objekter, arbejder på papir 

Nutidskunst, traditionsforbundet
       Ursula Munch-Petersen (f.1937), keramik 
       Olsen, John (f. 1938), Undrekammeret, arbejder på papir
       Westman, Inge Lise
(f. 1945), malerier, arbejder på papir 
        
Nutidskunst, senmoderne
       Bødker, Lene (f. 1958), glas
       Skjøttgaard, Bente (f. 1961), keramik
       Andersen, Martin Erik (f. 1964), installation, objekter, arbejder på papir 
       Tal R (f. 1967), malerier, tekstil, skulpturer, tegninger og grafik
       Sørensen, Anna (f. 1968), malerier, keramik 
       Møhl, Tobias (f.1970), glas
       Meese, Jonathan (f. 1970), malerier
       Dr. Lakra (f. 1972), objekt, tegning, vægmalerier

Ikke-vestlige samlinger
       Afrikansk traditionel kunst, få udvalgte værker fra Poul Holm Olsens Samling
       Balinesisk traditionel kunst, Ejler Bille & Agnete Therkildsens Samling
       Præcolumbiansk keramik, Marie & Ole Hammer Samling
       Sydøstasiatisk keramik, Marie & Ole Hammers Samling
Tilbage