Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2015

Ulrik Heltoft & Miljohn Ruperto Voynich Botanical Studies, Specimen #23r Leto. 2013 Ulrik Heltoft & Miljohn Ruperto Voynich Botanical Studies, Specimen #23r Leto. 2013

31. januar - 31. maj 2015 Det stille liv - illusion & virkelighed


Stilleben-genren går langt tilbage i tiden. Med værker af 13 nulevende kunstnere belyses stilleben-genren som en levende tradition, der samtidig rummer store forandringsmuligheder. 

Se værker, der vises på udstillingen her

Stilleben hører til blandt de mest anvendte billedgenrer i kunsthistorien. Begrebet er afledt af det hollandske 'stilleven' (ubevægelig model, ubevæget natur) og dækker over en meget rummelig kategori, der i billedkunstnerisk sammenhæng betegner en opstilling af ting. Historisk set har hovedmotivet frem for alt været ubesjælede genstande som blomster, madvarer, frugter, dødt vildt og husgeråd. 
 
Stilleben fortæller både om menneskets forhold til sin materielle omverden, og om vores livsvaner og idealer. Og så afslører stillebenet også de til enhver tid herskende forestillinger om forholdet mellem levende og dødt, billede og virkelighed, 'sandhed' og illusion samt ting og tegn. 
 
De ældste kendte eksempler inden for stilleben-kategorien stammer fra udgravede romerske villaer i Pompeji og Herculaneum. Også oldkristne fremstillinger af nadvermåltidet, hvor motivet anskueliggør en højere virkelighed, er tidlige eksempler på genren. 
 
Fra slutningen af Middelalderen og frem til 1700-tallet selvstændiggøres genren med rod i et særegent symbolsprog, der ofte rummer et moraliserende indhold. Menneskets forkrænkelighed og tilværelsens flygtighed hører til blandt de væsentligste emner. Men afbildningerne fokuserer i lige så høj grad på de nære omgivelser og hverdagslivets betydning.
 
Efterhånden bliver stilleben-genren i stadig højere grad påvirket af samtidige politiske eller samfundsmæssige begivenheder og værdiforestillinger. Også i moderne tid, med kunstnere som Cézanne, Picasso, Braque og Morandi, forekommer stilleben hyppigt – ikke mindst som et middel til fortsat at afprøve maleriets formelle og ekspressive muligheder og som afprøvninger af synssansen. Ligeledes giver anvendelsen af stillebenmotiver kunstnere licens til at opløse de traditionelle genreskel i værker, der melder en ny kunsts indtog. 
 
Stilleben-genrens betydning har således ændret sig drastisk gennem tiden. Og stadig i dag rummer genren store forandringsmuligheder og innovative karaktertræk. Det er det, udstillingen Det stille liv – Illusion & virkelighed vil bære vidnesbyrd om.  
 
Udstillingens 13 kunstnere repræsenterer alle en ny tilgang til stilleben-genren -- og tilmed i mange forskellige kunstneriske medier fra maleri over skulptur/installation til video. De enkelte værker vidner om lige dele traditionsbevidsthed og fornyelsestrang, hvortil også hører et nyt tvetydigt symbolsprog, nye associationsdannelser og en ny fortællelyst.   
 
Mens visse af udstillingens værker repræsenterer sider af den enkelte kunstners virke, som for nogles vedkommende hidtil har været underbelyst, er de deltagende kunstnere også sammensat på en sådan måde, der hvad angår tilværelsesforståelse og afbildningsmåde, pejler afgørende aspekter og vendepunkter i stilleben-genrens historie. 
 
Udstillingen viser værker af Martin Erik Andersen (f. 1964), Christoffer Munch Andersen (f. 1979), Morten Buch (f. 1970), Gamborg & Magnussen (Karen Gamborg Knudsen, f. 1978 og Kasper Magnussen, f. 1977), Jørgen Geisted (f. 1949), Ulrik Heltoft (f. 1973), Jeanette Hillig (f. 1977), Jakob Hunosøe (f. 1975), Per Kirkeby (f. 1938), Thomas Kluge (f. 1969), Tove Storch (f. 1981) og Niels Strøbek (f. 1944).  
 
Tilbage