Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2015

Msrtin Erik Andersen: Hoved med klud. 2002. Msrtin Erik Andersen: Hoved med klud. 2002.

1. januar 2015 - 10. januar 2016 Martin Erik Andersen - skulptur og installation


Martin Erik Andersen skaber ikke historier i traditionel forstand. I stedet skaber han mellemrum, hvor der sker en vekselvirkning mellem værk og beskuer. 

Martin Erik Andersen (f. 1964) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i årene 1985-92 og på El Fonuun-Gamila i Cairo, Egypten 1988-89, og han tilhører 90’er generationens eksperimenterende og nyskabende kunstnere. 
 
Martin Erik Andersen arbejder med skulptur og installation, men prøver hele tiden at forny den tradition, der knytter sig til disse to værkkategorier. Og så skelner Martin Erik Andersen i øvrigt ikke skarpt mellem skulptur og installation – han etablerer aktive overgange mellem de to kategorier. 
 
Det Martin Erik Andersen især fokuserer på i sin kunst, er forholdet mellem værket, det rum værket befinder sig i og betragteren af værket. Værkerne består tillige ofte af mange forskellige elementer og materialer, som man normalt ikke vil sætte sammen. Værkerne betjener sig således af nogle overraskende æstetiske koder, som de færreste kender til. 
 
Martin Erik Andersen vil ikke fortælle historier i gængs forstand med sin kunst. Han vil i stedet skabe spring i materialer og i betydninger, der åbner op til ’mellemrum’, hvor verden er grundlæggende anderledes. 
 
’Mellemrummene’ er overladt til betragteren. På den måde bliver kunstværket ikke kun det konkrete, fysiske værk men også den vekselvirkning, der – både på det fysiske og det mentale plan – er mellem værk og betragter. Betragteren bliver en del af værket, og værket ændrer sig, når man bevæger sig rundt i forhold til det. 
 
Prøver man at forstå værkerne med den bevidsthed og det sprog, man bruger i dagligdagen, vil man opleve Martin Erik Andersens værker som mærkværdige og irrationelle. Men accepterer man kunstrummets anderledeshed og det sprog som hersker her, åbner der sig grænseløse muligheder og en helt ny poesi. 
 
Om sin rolle som kunstner har Martin Erik Andersen udtalt: "Billedkunstnerne har en løbende forpligtigelse til at fastholde nuancer og kompleksitet alle steder, hvor det er muligt. Billedkunsten er et stående tilbud til det fælles om, at alt hvad der kan ses, og alt hvad vi kan se måske bare skyggen og kanten af, potentielt kan indoptages i vores forståelsesrammer og i vores løbende ombrydning af verden". 
 
Holstebro Kunstmuseum har flere gange præsenteret udstillinger med Martin Erik Andersen: Each Letter Is a Complete Book (2002) og Stairway to Heaven/Highwell to Hell (2008).

Se udvalgte værker af martin Erik Andersen fra museets samling her
 
Tilbage