Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2015

Lobi: Figur; Erik Thommesen: Kvinde. 1958-59; Ejler Bille: Figurkomposition. 1944-45; Sonja Ferlov Mancoba: Maskeskulptur. 1939 Lobi: Figur; Erik Thommesen: Kvinde. 1958-59; Ejler Bille: Figurkomposition. 1944-45; Sonja Ferlov Mancoba: Maskeskulptur. 1939

1. januar 2015 - 16. maj 2016 På kryds og tværs - nyophængning


Nyophængningen 'På kryds og tværs mellem vestlig og ikke-vestlig kunst' peger på ligheder og forskelle mellem gammel og ny kunst og kunst fra forskellige verdensdele. 
 
Holstebro Kunstmuseums samling rummer værker, der i koncentreret form fortæller historien om verdenskunsten – fra det gamle Ægypten og Grækenland til i dag – og fra Asien, over Afrika til Europa og Danmark. ’På kryds og tværs mellem vestlig og ikke-vestlig kunst’ peger på ligheder og forskelle mellem de forskellige tiders og steders kunst. Og viser desuden hvordan nogle danske kunstnere i det 20. århundrede blev påvirket af ikke-vestlige kulturers kunst.  
 
Menneskets ansigt har til alle tider og i alle kulturer været et centralt motiv i kunsten. Enten som stiliserede gengivelser af herskere eller guder som i tidlig ægyptisk kunst, som mystiske fremstillinger af særlige egenskaber hos ånder eller forfædre som i den traditionelle afrikanske kunst, som forsøg på gennem det ydre at skildre menneskets indre sjæleliv som hos Lauritz Hartz (1903-1987) eller mere som form som det ses hos Erik Thommesen (1916-2008). 
 
Også menneskekroppen har været et gennemgående motiv for kunsten til alle tider og i alle kulturer. Skildringen af den oprejste krop går tilbage til arkaisk ægyptisk kunst og den græske mere levende skildring af kroppen. Astrid Noacks (1888-1954) figurer, der netop er inspireret af arkaisk skulptur, er blottede for personlige detaljer og anbragt i enkle stillinger så de fremstår tidløse. Et fællestræk for skulpturerne på tværs af tiden og kultur er, at de skildrer det oprejste og dermed levende menneske. 
 
I begyndelsen af det 20. århundrede blev vestlige kunstnere optaget af traditionel kunst fra ikke-vestlige kulturer. Picasso (1881-1973) og andre modernister blev bl.a. inspireret af traditionel afrikansk kunst til nye udtryksformer og et opgør med de allerede prøvede. Også for de danske kunstnere, der fik deres gennembrug med 1930’ernes surrealisme, fik den ikke-vestlige kunst en afgørende betydning. 
 
Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984) mødte allerede som barn den traditionelle afrikanske kunst, når hun sammen med sine forældre besøgte samleren Carl Kjersmeier, hvis samling af afrikanske masker og figurer i dag udgør kernen i Nationalmuseet afrikanske samling. I 1934 introducerede hun i en artikel i Liniens tidsskrift sine kunstnerkolleger til traditionel afrikansk kunst via Kjersmeiers samling. Også hendes egen kunst blev i høj grad påvirket heraf. 
 
Erik Thommesen derimod var mere generelt påvirket af tidens primitivisme og nye måder at fortolke former og rumlighed på, sådan som han havde oplevet det i bl.a. Picassos kunst.
 
Også Ejler Bille (1910-2004) var i 1940’erne inspireret af afrikanske masker. Men senere blev det traditionel balinesisk kunst, der fangede hans interesse. I nogle af hans malerier ses, hvordan han i sine ornamenter og varme kolorit efterstræber at overføre de synsindtryk, han oplevede på Bali.
 
Henry Heerup (1907-1993) deltog sammen med Ejler Bille, Erik Thommesen og Sonja Ferlov Mancoba i 1930’ernes og 1940’ernes kunstnermiljø. Han var ikke direkte inspireret af ikke-vestlig kunst. Men den vitalisme, der er et vigtigt element i hans kunst, og som viser sig i den centrale betydning nøgenhed og erotik har i hans værker, har oprindelse i tidens dyrkelse af det ikke-vestlige. 

Ophængningen viser værker af Ejler Bille (1910-2004), Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984), Lauritz Hartz (1903-1987), Henry Heerup (1907-1993), Poul Holm Olsen (1920-1990), Harald Leth (1899-1986), Astrid Noack (1888-1954), Pablo Picasso (1881-1973), Anna Thommesen (1908-2004), Erik Thommesen (1916-2008) og Gertrud Vasegaard (1913-2007). 

Desuden viser ophængningen traditionel kunst fra Afrika, Asien og Peru samt egyptiske og græsk-romerske arbejder. 
 
 
Tilbage