Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2015

Gertrud Vasegaard: Skål. 1978. Gertrud Vasegaard: Skål. 1978.

1. januar 2015 - 16. maj 2016 DEN STORE STIL

 
Enkelhed og monumentalitet karakteriserer Gertrud Vasegaards og Gutte Eriksens keramiske arbejder og Anna Thommesens vævninger. Værkerne hviler i deres egen ro og klarhed. 
 
En krukke skal ikke forstås – den er. I både Gertrud Vasegaards og Gutte Eriksens tilfælde kan man sige, at deres arbejder er både abstrakte og meditative. De er almene tegn, der forholder sig til sig selv, og som hviler i deres egen ro og klarhed.
 
Gertrud Vasegaards (1913-2007) keramiske arbejder er enkle og monumentale. Hun digter i keramik, og hvert værk er en helhed af materiale, form og ornament, med sin helt egen rytme og poesi. Værkerne er skabt gennem lang tids tålmodigt arbejde. Ler, glasur og farve er afstemt efter hinanden, og dekorationens ornamenter følger og understreger formen.  Værkerne udtrykker den samme ro og tysthed, som findes i kinesisk keramik og i taoismen, der betoner selvdisciplin, ydmyghed og selvforglemmelse, og hvor det daglige liv og arbejde får meditativ karakter og forløser den enkelte. I Gertrud Vasegaards tilfælde forløser ånd og hånd universelle, kunstneriske værdier.
 
Gutte Eriksen (1918-2008) arbejder som en alkymist med keramikkens grundelementer. Det grove ler, som hun selv blander, drejes og forarbejdes til enkle, klassiske og afklarede former. Virkemidlerne er bevidst enkle, men netop i de små variationer opstår et komplekst spil, der gør, at værkerne giver nye oplevelser fra sig – f.eks. når glasuren som en ædelsten changerer i lyset. Den stadige fordybelse og optagethed af keramikkens grundspørgsmål gør, at Gutte Eriksen har skabt keramik, der med rod i keramikkens lange udviklingshistorie har tilført traditionen nye og afgørende elementer. Hendes keramik er arketypisk i sin tidløse skønhed og afklarede enkelhed.
 
Anna Thommesen (1908-2004) arbejder todimensionalt med billedvævning, hvor ornament og farvens klang danner et geometrisk mønster, der er symmetrisk både om den lodrette og vandrette akse. Bag det abstrakte udtryk er Anna Thommesen inspireret af naturen. Billedtæpperne er metaforer for det danske landskab, hvor f.eks. kornmarkerne og de levende hegn er landskabets ornament. I hendes værker er fokus på helheden – ornamentets enkelte dele eksisterer ikke som løsrevne elementer eller detaljer, men kun i kraft af helet.    
 
Alle tre kunstnere økonomiserer på hver deres måde med de kunstneriske virkemidler, de benytter sig af og har til rådighed. Værkerne kommer derfor til virke både enkle og selvfølgelige. Men samtidigt udtrykker de en klassisk monumentalitet og storhed, der har rødder helt tilbage til de gamle grækere - den 'store' stil i europæisk kunst.   

Se værker af Gertrud Vasegaard fra museets samling her
Se værker af Gutte Eriksen fra museets samling her
Se udvalgte værker af Anna Thommesen fra museets samling her
 
Tilbage