Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2015

Åge Vogel-Jørgensen: Blåt billede. 1957. Fuglsang Kunstmuseum Åge Vogel-Jørgensen: Blåt billede. 1957. Fuglsang Kunstmuseum

10. oktober 2015 – 10. januar 2016 Sammenslutningen Martsudstillingen

Med sit krav om at kunsten skulle søge bag om øjeblikkets programmer og i stedet være forbundet til traditionen, havde Martsudstillingen i godt 30 år sin helt egen position i dansk kunstliv. 

Se billeder fra udstillingen her

Martsudstillingen var én af det 20. århundredes markante, danske kunstnersammenslutninger. I godt 30 år havde den, med sit krav om at kunsten skulle være forbundet til traditionen, sin helt egen position i dansk kunstliv.
 
Kunstnersammenslutningerne har præget dansk kunst gennem det meste af det 20. århundrede. Og flere af dem har haft en stor betydning for og sat dagsordenen i dansk kunstliv. Én af de mest markante i tiden efter 2. verdenskrig var Martsudstillingen, der eksisterede fra 1951 til 1982. Her samledes en række kunstnere om en fælles kunstneriske opfattelse, der søgte ’bag om’ øjeblikkets programmer og kunstretninger, og i stedet ønskede at forankre kunsten i en ’levende kunstnerisk tradition’.
 
Kunstnerne i Martsudstillingen var af den opfattelse, at en stor del af deres kolleger i samtiden var eksperimenterende for eksperimentets egen skyld. Martsudstillingens medlemmer søgte i stedet at løsrive deres kunst fra tidens skiftende modeluner og gøre den tidløs ved at forbinde den med traditionen. Martsudstillingen blev dermed et brud med den avantgardisme, som to af initiativtagerne, Ejler Bille og Erik Thommesen, havde været blandt bannerførerne for i 1930’erne og 40’erne.

I stedet for kunstteorier og ideologier skulle kunstværket være i centrum. Medlemmerne lagde vægt på den sansede virkelighed og den enkeltes engagement – på det intime og kultiverende. Det var netop i dette forhold, at de mente, at kunsten foldede sig ud som et personligt og menneskeligt anliggende. I de tre årtier sammenslutningen eksisterede, udviklede medlemmerne søgende og eftertænksomt deres kunst med sammenslutningen som et idémæssigt og praktisk omdrejningspunkt.

De af medlemmerne, der måtte have haft behov for et generationsopgør eller for at befri menneskeheden – en velkendt drivkraft for kunsten i det 20. århundrede – havde lagt dette bag sig. De havde for de flestes vedkommende fundet deres toneart og udtryk inden Martsudstillingen blev etableret.

Martsudstillingens kunstsyn var i stærk opposition til tidens fremherskende kunstretninger og kunstpolitiske grupperinger. Og flere af Martsudstillingens medlemmer advokerede kraftigt for deres holdninger i offentligheden, hvilket ikke altid gik lige stille for sig. Martsudstillingen satte med andre ord sit præg på dansk kunstliv i de godt 30 år sammenslutningen eksisterede.

Medlemmerne arbejdede med maleri, skulptur, billedvævning og keramik. Nogle var abstrakte i deres udtryk – andre figurative. For mange af tidens kunstdebattører var det modsætningsfyldt. Og underligt ’på tværs’ i tidens bredere debat, hvor man enten var for eller imod abstrakt kunst. Og hvor billedvævning og keramik ikke havde samme status som maleri og skulptur. Men for de mere indforståede var idégrundlaget for sammenslutningen og tonearten i udtrykket blandt sammenslutningens medlemmer uhyre konsistent.
 
Martsudstillingen bestod af Ejler Bille, Poul Ekelund, Viggo Jensen, Arne Johannessen, Harald Leth, Knud Lollesgaard, Agnete Madsen, Anna Thommesen, Erik Thommesen, Gertrud Vasegaard, Åge Vogel-Jørgensen og Jeppe Vontillius. Albert Mertz, Astrid Noack og Erik Ortvad var i kortere eller længere tid knyttet til eller medlemmer af sammenslutningen.
 
I sin tid nød Martsudstillingen godt af visse institutioners og øvrige betydningsfulde aktørers gunst. Men tiderne skifter som bekendt. Og i den kunsthistoriske litteratur og i dansk udstillingsvirksomhed har man sidenhen primært fokuseret på enkelte medlemmer af sammenslutningen, mens andre og selve sammenslutningen er gået i glemmebogen.

Udstillingen, der for første gang siden 1981 viser Martsudstillings kunstnere samlet, er arrangeret af Holstebro Kunstmuseum i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum på Lolland og VendsysselKunstmuseum i Hjørring. Da alle tre museer har Martsudstillingens kunstnere stærkt repræsenteret i deres samlinger, har det længe været et ønske for de tre museer, at trække Martsudstillingen ud af glemslen og frem i lyset.

De tre museer har allieret sig med kunstkritiker og -forfatter, professor i politologi Henning Jørgensen, der har skrevet udstillingskatalogets hovedartikel. Han kender Martsudstillingen indefra som mangeårig ven og tro følger, men fortæller også historien om Martsudstillingen set ud fra et samtidsperspektiv. Udstilling og bog er blevet til med støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond; Beckett-fonden, Etatsråd Georg Bestle og Hustrus Mindelegat, Billedhuggeren, Professor Gottfred Eickhoff og Hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Ny Carlsbergfondet, Oticon Fonden samt A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål.

Udstillingen vises på Fuglsang Kunstmuseum 5.2.-16.5.2016, og på Vendsyssel Kunstmuseum juni – september 2016. Tilbage