Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2015

Kasper Hesselbjerg 2015 Kasper Hesselbjerg 2015

12. september - 13. december 2015 Øer i min kalender - Kasper Hesselbjerg


Kasper Hesselbjergs kunstneriske praksis udfolder sig i krydsfeltet mellem skulptur, billede og tekst. Hans værker rummer stor associationskraft og underfundig humor, og engagerer intellekt og sansning. 

Se værker der vises på udstillingen her

Kasper Hesselbjerg (f. 1985) afsøger i sin kunstneriske praksis de mange flydende overgange mellem virkelighed, drøm og forestillingsverden. Udstillingen Øer i min kalender er fuld af idémæssige konstruktioner, skæve iagttagelser og humoristiske paradokser, men rummer tillige store spørgsmål vedrørende betydningsdannelsens grundmekanismer. Herunder ikke mindst hvordan vi fortolker ting og tegn som naturlige eller kunstigt skabte.  
 
Det er som bekendt et grundvilkår for menneskelig fortolkningsaktivitet, at vi tager 'noget' som tegn på 'noget andet'. Hesselbjerg har derfor også en forkærlighed for visuelle og skulpturelle genstande med dobbeltbetydninger eller iboende forvandlingspotentialer, som befinder sig på tærsklen mellem bogstaveligheden og merbetydningens to ekstreme poler. 
 
Eksempler på dette er en række figurplakater med blandingsmotiver: morgenmadsprodukter formet som bogstaver; en mops iklædt et skræddersyet hvalroskostume; en USB-stick forklædt som sushi. I udstillingen finder man også en skulptur af en tigermaske, der er konstrueret som en arkitektur- eller skalamodel af en imaginær lejlighed, hvori tanken og fortællingerne kan vandre frit. Hesselbjerg forfølger her muligheden for at transformere vores selv i kraft af de genstande, vi dagligt omgiver os med, hvilket brugen af kostumer er et konkret eksempel på. 
  
Udstillingens øvrige temaer henter ressourcer mange steder fra, heriblandt kunsthistorie, filosofi, sociologi, gastronomi og semiotik, dvs. læren om tegn, deres produktion, modtagelse og fortolkning. Barndommens erfaringsverden spiller ligeledes en betydelig rolle i udstillingen. Sammenkomponeringen af disse forskelligartede genstandsområder skaber en vis rådvildhed, men ansporer også tænkningen, idet der samlet set refereres til dybere og mere ubevidste lag i vores forståelse af nære og fjerne kulturer.      
 
I udstillingen finder vi således også to hvalfinner i naturlig størrelse udført i polystyren. Hvalen har op gennem historien indgået i talrige mytologiske og religiøse forestillinger, ligesom den hyppigt optræder i verdenslitteraturen, hvor den er omgærdet af undren og mystik. Hesselbjerg lutrer givetvis disse mange betydninger i sin præsentation, men anvender ikke mindst hvalfinnerne på grund af deres klassiske skulpturform. De dertilhørende modeltegninger vidner desuden om selve den kunstneriske arbejdsproces og transporten fra forestilling til fysisk genstand.  
 
Hesselbjerg arbejder således med et udvidet skulpturbegreb, der foruden den statuariske formgivning ønsker at blotlægge værkernes indre strukturer og de relationer, der træder frem imellem dem. Fremgangsmåden har påmindelser om kollagens princip, her forstået som en systematisk udnyttelse af et utilsigtet eller fremprovokeret møde mellem fremmedelementer. Forskellige steder i udstillingen har Hesselbjerg da også placeret en række anskuelsestavler eller associationsdiagrammer, der ved hjælp af elementer hentet fra nutidens billedbårne medievirkelighed bringer nye betydninger og sammenhænge i spil. 
 
Udstillingens titel tager konkret sigte på vekselvirkningen mellem hverdagens tildragelser og så de mere fiktive rum, vi i kraft af forestillingsevnen er i stand til at projicere os ind i. Øer er altså i denne sammenhæng mangetydigt, og refererer ikke blot til kalenderføringens systematik, planlægningstrang og tiltrængte pauser i hverdagen, men også fjerne rejsedestinationer, såvel imaginære som virkelige. Øer henviser også til de forskellige grupperinger af værker, udstillingen består af, og som i øvrigt blander sig og går i dialog med Holstebro Kunstmuseums øvrige samlinger. Endelig henviser titlen til bogstavet 'ø' slet og ret. Inddragelsen af sproglige elementer er et gennemgående træk i udstillingen, som er med til at understøtte værkernes karakter af kommunikative udsagn, der fremmaner hverdagspoetiske oplevelsestilstande, som skiftevis bekræfter og undsiger logik og rationalitet. 
 
Kasper Hesselbjerg bor og arbejder i København. Han er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2007-2013) og har deltaget i en række enkeltmands- og gruppeudstillinger herhjemme og i udlandet. Desuden har han en væsentlig kuratorvirksomhed og tekstproduktion bag sig, ligesom han er medstifter af forlaget emancipa(t/ss)ionsfrugten. Øer i min kalender er Hesselbjergs første soloudstilling på et kunstmuseum. 
 
Kasper Hesselbjerg modtager i forbindelse med udstillingen Astrid Noacks Legat 2015. 
 
Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbage