Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2017

 
Marie Lund: Fit 2016 (detalje). Marie Lund: Fit 2016 (detalje).

17.6. – 24.9. 2017 Marie Lund
LEGUMES

Marie Lund er én af dansk samtidskunsts mest talentfulde billedhuggere. Nu præsenteres hun for første gang med en soloudstilling på et dansk kunstmuseum.  

Se et udvalg af Marie Lunds værker samt billeder fra udstillingen her

Marie Lunds (DK, f. 1976) kunstneriske praksis er kendetegnet ved en udsøgt formfornemmelse og materialebrug, der blandt andet indbefatter træ, sæbesten, marmor, travertin, cement og kobber. Ofte anvendes fundne objekter med en til tider usikker proveniens, herunder buster, der tilhugges indtil de genkendelige ansigtstræk helt forsvinder og antager karakter af en slags fossilerede silhuetter. Det er karakteristisk for Lund, at hun arbejder med værkerne over flere stadier og med forskellige materialer i en langsom udfoldelse af skulpturformens potentiale. 
 
På den ene side fremhæver Lund forenklingens stringens, hvor alt personligt unddrages skulpturerne. Men kun tilsyneladende. For ved indarbejdelsen af eksempelvis aftryk fra beklædningsgenstande peges der samtidig på kroppens spordannelser i materialet. Dermed vidner værkerne også om erindring og levet liv. Et aspekt, der på paradoksal vis understreges i kraft af den lejlighedsvise brug af velkendt inventar fra den hjemlige sfære, såsom lyspærer, dørhåndtag og andre brugsting. Nok er den fortrolige genstandsverden til stede, men den fremkommer omdannet og forskudt.  
 
Alligevel oplever vi, at Marie Lunds arbejde med tingene er nærmest livgivende; at udstillingsrummet simpelthen befolkes i kraft af den kunstneriske intervention. Afvekslingen mellem kropsligt nærvær og fravær samt mellem bearbejdet og autentisk form hører under alle omstændigheder til kunstnervirkets store kvaliteter.   
 
Det overordnede projekt lader sig beskrive som en afsøgning af skulpturens oprindelse og hele formgivningsproces. På samme tid som værkerne fungerer som påmindelse om nutidens tingskultur rummer de også referencer til arkaiske stiltræk. Med andre ord har Marie Lunds værker ofte undersøgende karakter i deres insisterende påpegning af skulpturelle grundproblematikker såsom overfladespænding, afvekslingen mellem konkavt og konvekst, støbning og bearbejdning, tyngde og lethed, abstraktion og figuration, repræsentation og materialitet, tradition og fornyelse. 
 
Udstillingen LEGUMES (da: bælgfrugt) på Holstebro Kunstmuseum indeholder en række nyproducerede skulpturer og objektinstallationer. Værkerne lader sig ved første øjekast læse som abstrakte, materialeundersøgende volumener i rum. Ved nærmere eftersyn er der tale om figurative bearbejdninger af allerede eksisterende elementer i naturen, såsom muslingeskaller, der er skaleret op til kropsstørrelse. På denne måde bringer de mindelser om skjolde eller hylstre, hvorved de samtidig tilkendes en brugsdimension som funktionelle beholdere, ligesom når vi former hænderne til en kop, der opsamler vand og føres op til munden. Marie Lunds rumafsøgende skulpturkunst kan således forstås som både funktion og metafor for overlejringer mellem naturens og kroppens former.  
 
Derudover indgår i udstillingen en række vævede tæpper, fugleskræmsellignende mobiler af spejlende cd’er og tilsvarende perlemorsskinnende abaloneskaller samt en serie cementskulpturer, der tilsammen udvider værkernes rumudfoldelse horisontalt og vertikalt. Gennem motivgentagelser og formmæssige overgangstilstande omvendes samtidig forholdet mellem det bårne og det bærende; mellem det selvstændiggjorte objekt og dets sokkel. 
 
LEGUMES breder sig ud over udstillingsrummet, og relaterer sig som helhed betragtet til Holstebro Kunstmuseums arkitektur og samlinger, blandt andet i kraft af inddragelsen af en række genstande fra Astrid Noacks studiearkiv. Dertil aktiveres kunstmuseets udendørs arealer, hvor Lund har placeret et udvalg af egne værker, der i løbet af udstillingsperioden henfalder alt afhængigt af vejrliget. Udstillingen ledsages endvidere af kunstnerbogen Marie Lund: SCOUT, der udgives af MIDI/Mousse Publishing i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum. Publikationen repræsenterer en selvstændig tilgang til Lunds kunstneriske virke, men understøtter værkernes processuelle karakter ved også at pege tilbage på en tidligere udstilling i Merida, Mexico, hvor Lund installerede en række skulpturer i et udendørs rum, og der overlod dem til det tropiske klimas påvirkning over den seks måneder lange regntid. Dertil har kunstner og forfatter Jesper List Thomsen bidraget med teksten ”Avoiding the Genius”, der tager udgangspunkt i en gruppe skulpturer af historisk oprindelse i Villa Giulia i Palermo. Teksten omhandler altså kun indirekte Marie Lunds kunst. Men gennem udførlige beskrivelser af blikkets vandringer henover skulpturkroppenes enkeltdele og linjeføring får vi alligevel ad omveje en større forståelse herfor. Og da især måderne hvorpå abstraheringen af kropsfragmenter igangsætter en sansende dialog med det betragtende subjekt, der strækker sig over tid og i samklang med det omgivende rum og øvrige figurformer. En dialog, der samtidig bekræfter værkernes vitalitet og skabende bevægelse. 
 
I kraft af udstillingen, iscenesættelsen af kunstmuseets samlinger og den ledsagende publikation sammenføjes dermed forskellige rum og tider. Tilsammen er dette medvirkende til, at der også på et overordnet niveau etableres en relation mellem indre og ydre, natur og kultur, før og nu. 
 
Marie Lund har allerede en imponerende udstillingsportefølje, dog især internationalt, hvor hun er blevet vist på en række fremtrædende institutioner. Dette bliver imidlertid kunstnerens første soloudstilling på et dansk kunstmuseum. Marie Lund har gennemgående høstet stor ros og hæder for sit virke, og hun blev i 2016 tildelt Astrid Noacks Legat. 
 
Udstillingen har modtaget generøs støtte fra Statens Kunstfond.
 
Tilbage