Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2019

 
Martin Erik Andersen: Cultivating the Empty Field. 2019 Martin Erik Andersen: Cultivating the Empty Field. 2019

8. juni - 8. september 2019 Cultivating the Empty Field

I udstillingen undersøger Martin Erik Andersen forholdet mellem synet, kroppen og rummet, med referencer til både kunst- og kulturhistorie, metafysik og skabelsesmytologi. 

Se billeder af udvalgte værker fra udstillingen her
 
I forbindelse med indvielsen af museets nye forplads, der er skabt af Martin Erik Andersen (f. 1964) viser Holstebro Kunstmuseum særudstillingen Martin Erik Andersen 'Cultivating the Empty Field' i museeets Færchfløj. Udstillingen består af skulptur, installation, tegning, tekstil og lyd, og den undersøger forholdet mellem synet, kroppen og rummet som fundamentalt i al billedkunst. Der trækkes på et bredt register af referencer til både kunst- og kulturhistorie, metafysik og skabelsesmytologi.
 
Mere specifikt optager og bearbejder Martin Erik Andersen i sin udstilling aspekter af renæssancens videnskabelige perspektivkonstruktion, cinematografi og postminimalisme som forskellige, kulturelt bestemte synsmåder. Heroverfor stilles nomadisk centralasiatisk tæppetradition, samt billedforbuddet i både islam og jødedommen, som en anden type kunst- og rumopfattelse end den, der traditionelt har hersket i Vesten. På denne måde bidrager særudstillingen med perspektiver på forpladsens mønsterdannelser og betydningslag. 
 
Martin Erik Andersen (f. 1964) er uddannet ved El Fonuun-Gamila-akademiet i Cairo (1988-89) og Det Kgl. Danske Kunstakademi i København (1985-92), hvor han også har fungeret som mangeårig professor. Siden sin debut i 1988 har han udstillet adskilligt i både Danmark og udlandet, og han har udført flere større udsmykningsopgaver, heriblandt i Krystallen ved Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge i København, ved Horsens Kunstmuseum samt i Det Kgl. Biblioteks afdeling ved Københavns Universitet Amager. Han er repræsenteret i samlingerne på Statens Museum for Kunst, Horsens Kunstmuseum, ARKEN – Museum for Moderne Kunst, KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg, ARoS – Aarhus Kunstmuseum samt Holstebro Kunstmuseum, der ejer adskillige værker af kunstneren. Siden 2001 har Martin erik Andersen været medlem af kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling, og har bl.a. modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat, Kai Nielsens mindelegat, Eckersberg Medaljen og Thorvaldsens Medalje – den højeste udmærkelse for en billedkunstner herhjemme.
 
Den nye forplads ved museerne i Holstebro
 
Holstebro Kunstmuseum har inviteret billedkunstneren Martin Erik Andersen (f. 1964) til at skabe en omfattende udsmykning af forpladsen ved museerne i Holstebro. Den kunstneriske ornamentbelægning er udført i fire typer granitsten af varierende farve og stoflighed. De danner tilsammen et komplekst 12-stjernet mønster, der er inspireret af stiftmosaikkerne i Ibrahim Agha al-Mustahfizans mausoleum. Mausoleet befinder sig i Aqsunqur-moskeen i Cairo og daterer tilbage til det 17. århundrede. 
 
Belægningen er disponeret over en midterakse med billedhuggeren Astrid Noacks (1858-1954) skulptur Anna Ancher (1939) som centralt omdrejningspunkt. Foruden museernes unikke arkitektur forholder Martin Erik Andersens værk sig til kunstmuseets samlingsmæssige kendetegn. Et af disse er fremhævelsen af forbindelserne mellem vestlig og ikke-vestlig kunst. 
 
Om pladsens visuelle udformning udtaler Martin Erik Andersen: ”Ornamentik og mønsterdannelse har historisk set haft en kulturelt overskridende karakter. De er med andre ord til stadighed blevet udvekslet på tværs af religiøse, magtpolitiske og økonomiske skel. Kulturhistorisk set er der ikke en skarp grænse mellem vestlig og østlig ornamentik. Al islamisk ornamentik bygger strukturelt set på euklidisk cirkelslagsgeometri, og har dermed haft et løbende dekorativt feedback til europæisk kultur”.
 
Martin Erik Andersen har set det som sin opgave at ændre arealet foran museumsvillaen fra at være en praktisk og ordinær ankomst til at udgøre en imødekommende og æstetisk helhed. Ifølge kunstneren er en plads med en centreret skulptur ”vores højeste positive udtryk for fælles identitet i det udendørs offentlige rum”. Med pladsen har Holstebro nu fået overdraget et enestående kunstværk, der samtidig er på linje med de fineste pladsdannelser i Danmark. En seværdighed til gavn for publikum, besøgende, by og egn, der repræsenterer et symbol, blandt flere i byen, på Holstebros globale udsyn – før og nu. 
 
Forpladsen er skabt i velvilligt samarbejde med Kaj Bech A/S og Søren Andersen Arkitekter med generøs støtte fra Holstebro Kommune og Ny Carlsbergfondet. 
 
Tilbage