Åbningstider

MUSEET ER LUKKET INDTIL VIDERE
   
Tirsdag - fredag Lukket
Weekend Lukket
Mandag (ikke helligdage) Lukket
   

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generelt om museets undervisningstilbud

Holstebro Kunstmuseum har en lang tradition for at samarbejde med daginstitutioner, folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Museet mener, at det er vigtigt at børn og unge møder billedkunsten på museet flere gange i løbet af deres skolegang. 
Omdrejningspunktet i skoleformidlingen er museets samling, men der tilrettelægges også formidling i forbindelse med museets særudstillinger. 

Daginstitutioner
er altid velkomne på museet, og vi går gerne med børnene rundt, og fortæller om billeder og skulpturer i museet.  
Folkeskolen 
tilbydes færdigt tilrettelagte undervisningsforløb i museets faste samling.
Undervisningsforløbene er tilrettelagt med udgangspunkt i Folkeskolens Fælles mål og er tilpasset så de passer til de enkelte klassetrin.
Undervisningsforløbene indeholder opgaver der forbereder besøget på museet, opgaver til selve museumsbesøget og opgaver som man kan arbejde videre med emnet efter museumsbesøget.
Nogle af forløbene er tilrettelagt i samarbejde med skoler og lærere.  
Undervisningsforløbene kan ses her på siden, eller på Holstebro Kommunes Åben skole portal

Ungdomsuddannelser
Museet arbejder også tæt sammen med de lokale ungdomsuddannelser.
Omvisninger og undervisningsforløb arrangeres altid i en tæt dialog med underviseren, så forløbet er relevant for klassens aktuelle undervisning.

Videregående uddannelser
bruger også museet.
Også her tilrettelægges omvisninger og undervisningsforløb i tæt dialog med underviseren.
 
Der arbejdes løbende på at udvikle nye forslag til undervisningsforløb og nye formidlingstiltag. 

Museet udsender nyhedsbreve til de lærere, der har besøgt museet med deres klasser.
Nyhedsbrevene orienterer om nye initiativer på formidlingsområdet og undervisningsforløb og -tilbud. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet her