Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Onsdag aften kl. 19-21
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 13, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generelt om museets undervisningstilbud

Holstebro Kunstmuseum har en lang tradition for at samarbejde med daginstitutioner, folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Museet mener, at det er vigtigt at børn og unge møder billedkunsten på museet flere gange i løbet af deres skolegang. Omdrejningspunktet i skoleformidlingen er museets samling, men der tilrettelægges også formidling i forbindelse med museets særudstillinger. 

Daginstitutioner
er altid velkomne på museet, og vi går gerne med børnene rundt, og fortæller om billeder og skulpturer i museet.  
Folkeskolen
tilbydes færdigtilrettelagte undervisningsforløb - både i museets faste samling og i museets særudstillinger. Undervisningsforløbene er tilrettelagt med udgangspunkt i Folkeskolens forenklede fælles mål og er tilpasset så de passer til de enkelte klassetrin. Undervisningsforløbene indeholder både opgaver der forbereder besøget på museet, opgaver til selve museumsbesøget og opgaver så man kan arbejde videre med emnet efter museumsbesøget. Nogle af forløbene er tilrettelagt i samarbejde med skoler og lærere.  

Ungdomsuddannelser
Museet arbejder også tæt sammen med de lokale ungdomsuddannelser - bl.a. i Intrface regi. Omvisninger og undervisningsforløb arrangeres altid i en tæt dialog med underviseren, så forløbet er relevant for klassens aktuelle undervisning.

Videregående uddannelser
bruger også museet. Også her tilrettelægges omvisninger og undervisningsforløb i tæt dialog med underviseren.
 
Der arbejdes løbende på at udvikle nye forslag til undervisningsforløb og nye formidlingstiltag. Pt. arbejdes der med at udvikle undervisningsforløb om masker og collage samt undervisningsforløb i forbindelse med udstillingen Olivias Verden 

Museet udsender nyhedsbreve til de lærere, der har besøgt museet med deres klasser. Nyhedsbrevene orienterer om nye initiativer på formidlingsområdet og undervisningsforløb og -tilbud. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet her