Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)      lukket
Lørdag den 26. oktober     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Regler og opførsel

Generelt
Holstebro Kunstmuseum har ansvaret for den pædagogiske del af besøget.
Det er lærerens/pædagogens ansvar
- at eleverne opfører sig sådan at undervisningen kan gennemføres så alle får noget ud af den
- at eleverne opfører sig sådan, at museets øvrige gæster ikke generes
- at eleverne er forberedte til besøget.

Derfor bedes læreren på forhånd aftale med eleverne
- at tasker, mad og drikkevarer skal efterlades i garderoben
- at man ikke må røre ved kunstværkerne
- at man går samlet
- at børnene ikke larmer eller løber

I situationer, hvor eleverne får lov til at gå på egen hånd i museet er det stadig lærerens/pædagogens ansvar, at eleverne overholder ovenstående regler. 
Besøger en institution/skole museet på egen hånd, skal pædagogen/læreren hele tiden have opsyn med eleverne.

Sko
Børnene må gerne beholde deres sko på under besøget. 

Ankomst
Museet forventer, at eleverne ankommer samlet og til aftalt tid. Museet kan ikke garantere, at elever, der kommer for sent kan bliver lukket ind.
En omvisning starter altid til aftalt tid.  
Desuden forventer museet, at gruppen efter endt undervisning forlader museet samlet, medmindre museet mens omvisningen har fundet sted er blevet åbnet.  
Det er ikke muligt - hvis ikke det er aftalt særskilt  - at elever bliver lukket ud for at ryge el.lign. under besøget.   

Mad og drikke
Der må ikke medbringes mad og drikkevarer i museet. Det gælder også vanddunke, æbler o.lign. 
Elever, der pga. sygdom har brug for at spise under besøget, er selvfølgelig undtaget.
Hvis man har brug for at spise madpakker, skal det aftales ved bestilling af omvisningen. 

Tasker
Tasker større end 21 x 30 x 5 cm. må ikke medbringes i museet.
Rygsække må generelt ikke medbringes. 
Store tasker og rygsække skal under besøget anbringes i skabe i museets garderobe (gratis).  
Efter nærmere aftale kan elever medbringe pc ved omvisnngen.

Antal
Normalt kan der kun deltage én klasse på en omvisning.
Under særlige omstændigheder - og kun efter aftale - kan to klasser omvises sammen
Der vil maximalt kunne omvises 45 børn ad gangen.  
Desuden vil det kun være muligt, at booke omvisning til to grupper fra samme skole på samme dag.  
 
Særligt mht. mandage
Mandag er Holstebro Kunstmuseum lukket. 
Derfor kan der kun i  særlige tilfælde laves aftaler om skolebesøg mandag - og der kan kun laves aftale om én omvisning.  
Det er ikke muligt at spise medbragt mad i forbindelse med museums besøg om mandagen. 
Kontakt museets kunstformidler for en evt. aftale. 
Besøg på Holstebro Kunstmuseum mandag kan kun arrangeres i forbindelse med en omvisning.

Fotografering
Elever og lærere må gerne tage billeder i forbindelse med omvisning.
Det er kun tilladt at bruge billederne til privat brug og i undervisningssammenhæng.
Der må ikke bruges stativ, selfie-stick eller blitz. 

Videoovervågning
Museet er videoovervåget.