Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Henry Heerups malerier og symboler
Methea.
3. klasse på Balletskolen i Holstebro

Et centralt emne i et undervisningsforløb om Henry Heerup er hans malerier og de motiver, han skildrer i sine malerier.

Hans billeder er figurative og fortællende, de har et enkelt billedsprog og Heerup benytter sig ofte af symboler der gør, at de er lette at gå til for alle aldersgrupper. 
 
Man kan finde billeder af Heerup på nettet, i bøger fra biblioteket eller ved at besøge et museum, der har billeder af Heerup.

To museer i Danmark har store samlinger af Heerups kunst: Heerup Museum i Rødovre og Holstebro Kunstmuseum. Men mange andre af landets kunstmuseer har også ét eller flere Heerup værker. 

På Center for Undervisning i Herning findes en Heerup Kasse med materialer om Heerup - bl.a. en række plakater med gengivelser af Heerups billeder.

Det er oplagt både at involvere dansk og billedkunst, når man arbejder med Heerups malerier og motiver.

Man kan finde en tekst om Henry Heerups malerier og motiver, der kan læses af børnene i 3.- 5. klasse ved at klikke her

Nedenfor er en række forslag til hvordan man kan arbejde med Heerups billeder - både i dansk og billedkunst.

DANSK
Billedsamtale 1
Henry Heerups billeder er oplagte som udgangspunkt for en billedsamtale. Eller i de større klasser for en egentlig billedanalyse.
 
En billedsamtale kan starte med at man nævner alle ting, der er på billedet, og derefter beskriver dem. Man kan beskrive dem overordnet - eller mere i detaljen.
Når man har beskrevet de enkelte dele, skal man prøve at samle trådene, så man finder ud af hvad billedets fortælling er.

Billedsamtale 2
Start en billedsamtale med en masse åbne spørgsmål, som f.eks.:
Fortæl om menneskene i billedet?
Hvad tænker de?
Hvor er de henne?
Fortæl mig om......?
Hvordan kan vi se, at de er glade, sure.......?
Hvordan kan vi se at........?

Har man mulighed for at projicere billedet op på et lærred eller en væg, kan man lade den ene halvdel af børnene stå med ryggen til billedet, mens den anden halvdel beskriver billedet for kammeraterne. 

Eller man kan lade børnene stille spørgsmål til læreren, der så prøver at besvare dem. 

Andre muligheder
Man kan starte med at vise børnene en detalje i billedet, og så snakke om, hvad der kunne være udenom. 
Man kan starte med at vise børnene den ene halvdel af billedet, og snakke om, hvad der kunne være på den anden side. 
Man kan - over en uge eller længere - dag for dag afdække små områder af billedet, og snakke om de ting der dukker frem - og om  hvad billedet handler om. 

Ordjagt i billedet
Gå på jagt i billedet og find navneord i billedet og tag også genre detaljer med. Eleverne skriver ordene ned i små grupper. Derefter nævner grupperne ordene på skift, og de skrives ned på tavlen eller på papir.  
Find udsagnsord i billederne. Eleverne skriver ordene ned i grupper på 2. Derefter nævner grupperne ordene på skift, der skrives ned på tavlen eller på papir. 
Find tillægsord i billederne. Eleverne skriver ordene ned i små grupper. Derefter nævner grupperne ordene på skift, der skrives ned på tavlen eller på papir.
 
Ordene fungerer som en ordbank, der kan bruges i et efterfølgende skriftligt arbejde.
Man kan med udgangspunkt i ordbanken skrive en historie eller skrive digte med udgangspunkt i digtskabeloner.

BILLEDKUNST
Heerup billedbank 1
Vælg ting eller detajler i et eller flere af Heerups billeder og tegn dem.
Når man har opbygget en detaljebank, kan man lave sine egne Heerup billeder, ved at sætte de forskellige detaljer sammen til nye billeder.

Heerup billedbank 2
Vælg en ting eller en detajler i et eller flere af Heerups billeder.
Tag den ud af billedet, og mal et billede, hvor det er detaljen, der bliver den vigtigste del af billedet. 

Parafraser
Lad eleverne vælge et Heerup-billede som de godt kan li. 
Elevenrne skal nu male deres helt egen udgave af billedet, ved at ændre detaljer, farver, steder, ansigter på personerne. 

Tilbage