Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Henry Heerup i undervisningen

Det er oplagt, at bruge Henry Heerup i skolens undervisning.
Han optræder i flere lærebogssystemer. Og han kan let bruges tværfagligt i både dansk, billedkunst og religion. 
Og endeligt er hans billeder anvendelige - både til generel billedanalyse, til mere specialiserede forløb og til undervsining i kunsthistorie på ungdomsuddannelserne.   

Emner
Heerups værker lægger op til, at man arbejder med mange emner
Symboler - Heerup bruger meget tit symboler i sine værker, og det vil være oplagt, at bruge ham som udgangspunkt for et symbolforløb. Se mere her. 
Collage - Heerup laver skrammelskulpturer og hans malerier er malede collager. Derfor kan han bruges som udgangspunkt for et forløb om collage.
Billedanalyse - Vil man lære sine elever at analysere billeder, er Heerups billeder fantastisk gode både for begyndere og mere øvede. 
Kunsthistorie - Heerup indtager en vigtig plads i en spændende periode i dansk kunsthistorie. Da han samtidig trækker på de afgørende skift i kunsthistorien, der skete i begyndelsem af det 20. århundrede, er han et godt udgangspunkt for et forløb om modernismen.  

Omvisning

Det vil være oplagt, at suppelere et undervisningsforløb om Heerup med er besøg på Holstebro Kunstmuseum.
Her kan man se flere af Heerups hovedværker - bl.a. malerierne "Nat og dag" (1944) og "Livsfrisen" (1952), samt flere af Heerups skrammelskulpturer.

Omvisninger aftales altid med museets kunstformidler inden besøget, så klassen får det optimale ud af besøget.
Et typisk besøg vil forme sig på flg. måde:

Kunstformidleren byder velkommen og gir en kort introduktion til besøget.

Derefter vises filmen "Et år med Henry" fra 1966, som på ca. 11 minutter giver en kort, men meget fin og festlig introduktion til Heerups kunst og univers.
Filmen er optaget i Heerups have i Rødovre og følger årets gang fra sommer over efterår og vinter vil forår og midsommer.
Vi ser Heerup arbejde i haven.
Filmen kan ses på Det Danske Filminstituts hjemmeside.

Efter filmforevisningen finder vi de billeder af Henry Heerup, som er ophængt i museet.
Her fortæller museets kunstformidler med udgangspunkt i billederne om Heerups kunst og univers. 
Fortællingen former sig som en dialog mellem kunstformidler og elver, og et tilpasset klassetrinnet. 
Denne del af omvisningen varer et sted mellem 30 og 45 minutter. 

Derefter viser kunstformidleren kunst i museet, der har tilknytning til Heerup - f.eks. John Olsens Undrekammer. 

Derefter kan eleverne - hvis det er aftalt på forhånd - spise frokost i cafeen, eller man kan låne museets tegnevogn med blyanter, farver og papir og tegne skitser fil brug hjemme på skolen.

Klassetrin
Heerup er ideel til Indskolingen. I flere lærebogssystemer for indskolingen optræder hans billeder. Og man kan som lærer kombinere billedkunst med dabsk og religion når man bruger hans billeder i undervisningen. Man kan både "læse" Heerups billeder, men også læse hans tekster og synge hans sange.
mellemtrinnet kan man bruge Heerup som introduktion til billedanalyse. 
I Overbygningen kan Heerup bruges til mere intenst arbejde med bulledanalyse og til periodelæsning.
ungdomsuddannelserne vil det være oplagt, at bruge Heerup i forbindelse med undervisning i kunsthistorie og ved læsning af perioder. 

Produkter
Når man beskæftiger sig med Heerup, kan der komme mange produkter ud af det. 
Det er oplagt, at lave billeder, collager og skrammelskulpturer. 
Men man kan også skrive om Heerups billeder, eller med inspiration i hans sange selv lave små digte og sange. 
Alt kam samles i en bog.