Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Symboler Fælles Mål

Forløbet er lavet med baggrund i Fælles Mål for faget Billedkunst i 2. klasse.  
 
FÆLLES MÅL - billedkunst 2. klasse
Kompetenceområde 
Billedanalyse 
Kompetencemål
Eleven kan samtale om egnes og andres billeder.
Færdigheds- og vidensområde
Billedfunktion
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan samtale om billeders funktion
Eleven har viden om billedmedier og deres funktioner
Læringsmål
Eleven kan forklare hvad et symbol er og finde symboler i billeder og i sine omgivelser. Eleven kan også forstå en række centrale symbolers betydning og bruge dem i forbindelse med billedtolkning og som udtryksmiddel.